Softhouse team communication

Kommunikation som gör en verklig skillnad

  • Kommunikation är nyckeln till att bygga starka varumärken. Oavsett om du behöver hjälp med att utveckla en kommunikationsstrategi från grunden eller bara behöver förbättra din befintliga så kan vi hjälpa dig. Vi är experter på att skapa och förmedla budskap på ett sätt som skapar engagemang och sticker ut från mängden.

  • Vi arbetar med dig för att förstå din målgrupp, dina mål och dina värderingar, och skapar sedan en kommunikationsplan som är skräddarsydd efter dina behov. Vi tror att varumärkesbyggande är mer än bara logotyper och färger – det handlar om att skapa en känsla och upplevelse för dina kunder.

Nyckeln till starka varumärken

Kommunikation är nyckeln till att bygga starka varumärken. Oavsett om du behöver hjälp med att utveckla en kommunikationsstrategi från grunden eller bara behöver förbättra din befintliga så kan vi hjälpa dig.

Vi är experter på att skapa och förmedla budskap på ett sätt som skapar engagemang och sticker ut från mängden.

En stark varumärkesbas

Vi hjälper dig att utveckla ditt varumärke genom att skapa en stark strategi, identifiera värdebasen och skapa en enhetlig visuell identitet. Vi är experter på att bygga varumärken från grunden, men vi kan också hjälpa dig att förnya och förbättra din befintliga varumärkesidentitet.

Oavsett om du behöver hjälp med att utveckla en kommunikationsstrategi eller att stärka ditt varumärke kan vi hjälpa dig. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att kommunicera effektivt och bygga en stark varumärkesidentitet.

  • Strategisk varumärkesutveckling: Vi hjälper dig att utveckla en robust varumärkesstrategi, som inkluderar att identifiera dina kärnvärden och skapa en sammanhållen visuell identitet.

  • Varumärkesbyggande expertis: Vår expertis sträcker sig till att bygga varumärken från grunden, men vi är också skickliga på att vitalisera och förbättra befintliga varumärkesidentiteter.

  • Kommunikationsstrategi: Oavsett om du behöver hjälp med att utveckla en kommunikationsstrategi eller stärka ditt varumärke är vårt team väl rustat att hjälpa till.

  • Effektiv kommunikation: Kontakta oss idag för att upptäcka hur vi kan ge dig möjlighet att kommunicera effektivt och etablera en stark och övertygande varumärkesidentitet.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.