Softhouse developer cloud services

Vi kan molnteknologi – oavsett om du redan är i molnet eller planerar att byta till molntjänster

 • Vi hjälper dig att fokusera på din kärnverksamhet genom att vara ansvariga för eller bidra till utvecklingen av din molnteknologi – oavsett om du redan använder molnet eller planerar att övergå till molntjänster fullt ut.

En framgångsrik och kostnadseffektiv resa till eller i molnet

Att hantera mjukvaruutveckling och drift av IT-tjänster i molnet blir allt viktigare och mer komplex.

Därför krävs expertis inom både design, planering, implementering och utveckling. Softhouse experter hjälper dig att undvika risker och säkerställa en framgångsrik resa till eller i molnet.

Vi hanterar alla delar av implementeringen av molntjänster

Vi tar hand om alla delar som är viktiga vid konstruktion och implementering av molntjänster, inklusive utvecklingsverktyg och processer, teknisk utveckling, lagring, nätverk – allt som krävs för att hantera tjänsteutveckling och infrastruktur i molnet.

Förutom att erbjuda expertkunskap och specialistkunskap om utveckling i molnet kan vi också hjälpa dig att hantera strategi och ledning, såsom:

 • Leda och hantera projekt, kulturella förändringar och tillvägagångssätt.

 • Utveckla och koordinera arkitekturen mellan olika grupper.

 • Utveckla en strategi och koordinera anpassningsprocessen för den.

 • Granskning av system, mjukvara och relaterade tjänster med ”due diligence”.

 • Etablera bästa praxis för molntjänster.

 • Val av molntjänstleverantörer och olika tredjepartstjänster.

 • Övervaka, kontrollera och förebygga risker.

 • Samverka nära med IT-säkerhet för att övervaka integritet och utveckla processer för hantering av incidenter.

Vi börjar med din kärnverksamhet och hela företagets övergripande behov

Beslut om hur en produkt eller tjänst ska utvecklas eller ändras involverar ofta hela företaget. Att förstå hur denna anpassning kommer att genomföras är en omfattande uppgift.

 • För att lyckas krävs en förståelse för de faktorer och samband som förklarar hur en produkt eller tjänst ska byggas upp och på vilket sätt olika tekniker eller arbetsmetoder kan hjälpa organisationen att fortskrida i sin utveckling.

 • Tillsammans identifierar vi möjligheter till förenkling, förbättring och vägar framåt för att skapa högpresterande produkter, infrastruktur och IT-miljöer som tar din verksamhet till nästa nivå.

Softhouse developer

Analys och rådgivning är en nyckelfaktor för en snabb övergång till molnet

Vi hjälper dig att analysera din verksamhet och identifiera vilka alternativ du har för den tekniska utvecklingen av ditt företag.

Detta görs genom en analys av nuvarande infrastruktur, IT-miljö och arbetsmetoder samt hur de kan stärkas och utvecklas. Vi granskar de begränsningar och möjligheter som den nuvarande infrastrukturen har och hur den matchar tjänsteerbjudandet, kundbehoven eller ambitionen för företagsutveckling. Vi ger råd för att påskynda uppsättningen, tillvägagångssätten och användning av molnlösningar som hjälper våra kunder och partners att uppnå sina strategiska mål. Några av de tjänster våra arkitekter och tekniker kan hjälpa dig med är:

  • Design, planering och leverans av arkitektur för molnlösningar
  • Lösningar för hybrid- och multicloud
  • Implementering av container-teknologier och orkestrering
  • Infrastrukturhantering och IT-leverans i molnet
 • Genom översyn och analys av din tekniska plattform hjälper vi dig att få svar på hur du står gentemot konkurrenter och den marknad du verkar på, men även hur konkurrenter påverkar din verksamhet. Dessa insikter är värdefulla för att hjälpa dig utveckla ditt företag och framhäva vad du behöver göra för att säkerställa att företaget når sina affärsmål.

DevOps and Big Data

Driv innovation med våra erbjudanden inom AI och maskininlärning. Från avancerad algoritmutveckling till datadrivna insikter erbjuder vi omfattande lösningar för att omvandla din verksamhet med toppmoderna AI-teknologier.

DevOps

Våra utvecklare hjälper dig med tjänster för mjukvaruutveckling i molnet:

 • Mjukvaruutveckling i C#, Java, Python och mer med CSP som plattform
 • Applikationsdesign och utveckling med mikrotjänster
 • Optimering och kontinuerlig förbättring
 • Lös komplexa problem i din tekniska plattform eller implementering

Big Data Engineering

Ytterligare områden som ingår i vårt erbjudande är stora datamängder, eller Big Data, med tjänster som dataengineering och datavetenskap. Våra kollegor inom detta segment hjälper ditt företag att dra nytta av affärsdata och utveckla lösningar för pipeline-hantering och stödprocesser med analys och rapportering.

Vi kan hjälpa dig med att:

 • Bygga ELT-pipeliner i molnet för att kunna integrera befintliga datakällor med tredje parter
 • Hantera storskaliga lösningar för Datawarehouse och använda avancerade data- och analysmetoder för att optimera flöden, datakvalitet och flexibilitet
 • Samarbeta och samordna med olika enheter för att utforma och säkra dataflöden över organisationsgränserna.
Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.