Välkommen till vårt mediearkiv!

Här kan du bläddra i våra populära publikationer och se på video. Om du föredrar pappersformat kan du beställa det mesta i vår trycksaksbutik.

Lean Magazine #13

Softhouse's magazine about current topics in Lean and Aglie Software…
Lean Magazine #12

Lean Magazine #12

Softhouse's magazine about current topics in Lean and Agile Software…

CONTINUOUS DELIVERY på fem minuter

En broschyr som introducerar det tänkesätt som ligger bakom…

Lean Magazine #11

Softhouse's magazine about current topics in Lean and Agile Software…

Lean Magazine #10

Softhouse's magazine about current topics in Lean and Agile Software…

Lean Magazine #9

Softhouse's Magazine on Lean and Agile development. In this issue:…

Lean Magazine #8

This issue of Lean Magazine is a jubilee-issue with a collection…

Lean Magazine #7

Softhouse's magazine on Lean Software Develoopment. This issue…

Lean Magazine #6

Nummer 6 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

Lean Magazine #5

Nummer 5 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

Lean Magazine #4

Nummer 4 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

Lean Magazine #3

Nummer 3 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

Lean Magazine #2

Nummer 2 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

Lean Magazine #1

Nummer 1 av Lean Magazine, Softhouse tidning om lättrörlig…

AGILE INCEPTION - the loop approach

"Agile Inception in 60 minutes" is a collection of strategies…

AGILA KONTRAKT på fem minuter

En broschyr som introducerar det tänkesätt som ligger bakom…

CLEAN CODE på fem minuter

Denna broschyr, i vår populära serie som förklarar metoder…

CONFIGURATION MANAGEMENT på fem minuter

En broschyr som ger handfasta råd om hur du kommer igång med…

KANBAN på fem minuter

En broschyr som ger handfasta råd om hur du kommer igång med…

SECURE CODING på fem minuter

Denna broschyr kan ligga till grund för den interna diskussionen…

SCRUM på fem minuter

Världens mest populära skrift om Scrum, med över 200 000 nedladdningar.…

CONFIGURATION MANAGEMENT in five minutes

CM, Configuration Management, is the art of keeping track of…

AGILE CONTRACTS in five minutes

This brochure provides an introduction to the thinking behind…

KANBAN in five minutes

This brochure provides tangible advice about how to start working…

SCRUM in five minutes

The world's most popular description of the Aglie project method…

SCRUM in cinque minuti

Scrum è un metodo per il project management che sta prendendo…

SCRUM en cinq minutes

Scrum est une méthode de gestion de projet de plus en plus répandue…

SOFTHOUSE in five minutes

Softhouse is one of the leading consultancy companies in scandinavia…