Finansiell information

Årsredovisningar och kvartalsrapporter

Finansiell kalender:

23 mars 2023, kl 11:30Årsstämma

 

Vår bolagsstyrning

Information om bolaget och bolagsstyrning:

Styrelse

Ledningsgrupp

Bolagsordning

Revisor:
Martin Johnsson
Grant Thornton Sweden AB
martin.johnsson@se.gt.com
+46 40 665 69 27