IT-Säkerhet

Vi kan säkerhetsanalys, penetrationstest, tvåfaktorsautentisering, säker kod och arkitektur

Dagens digitala samhälle ställer stora krav på effektiva och väl fungerande säkerhetslösningar och hög säkerhet.  Varje företag har unika förutsättningar och behov, därför är det viktigt att veta vilka lösningar som passar ert företag bäst och gör mest nytta. Vi kan hjälpa er med säkerhetsanalys, penetrationstest, tvåfaktorsautentisering, säker kod och arkitektur. Dessutom erbjuder vi utbildningar och föreläsningar. 

Våra säkerhetsexperter utbildar sig kontinuerligt och håller jämna steg med utvecklingen gällande arkitektur, design, system och den senaste hotbilden. Genom en kombination av analys, praktiska insatser och utbildning hjälper vi dig och dig företag att bygga bättre förutsättningar och hantera de krav som digitaliseringen ställer på säkerhet.

Vi kan hjälpa er med;

  • Analys av er säkerhet, på organisation och projektnivå
  • Säkerhetsarkitektur och design
  • Råd och stöd inom säkerhetsfrågor
  • Hotbildsanalys och riskhantering
  • Utbildning, från ledning till utvecklare och testare

Så du kan åtgärda innan en incident

Säkerhetsanalys

Vår säkerhetsanalys görs utifrån olika perspektiv i ert företag. Vi har intervjuer med nyckelpersoner, ser över kravställningen av mjukvara och går igenom befintliga system för att hitta brister och eventuell sårbarheter som du kan åtgärda innan en incident inträffar.

Säkerhetsbrister kan visa sig på olika sätt i en organisation. Små fel och brister kan verka obetydliga till en början men kan i kombination med varandra skapa allvarliga luckor i säkerheten. Just dessa korrelationer kan en kunnig säkerhetsexpert se samband mellan, analysera och skapa direkta åtgärder för. Vill man kan man också se över potentiella risker och problem med hjälp av en hotbildsanalys innan implementationsstart.

Efter analysen tar vi kontakt med dig och kommer med konkreta förslag på åtgärder. Vår säkerhetsanalys är ett enkelt sätt att bilda sig en uppfattning av statusen på säkerhetsarbetet .

säkerhet från grunden

Säker design, arkitektur och kod

Genom att ha med säkerhetstänk redan från början i ett projekt kan du eliminera de flesta risker redan innan du börjar att designa produkten eller servicen. När du gör det kan du bygga in skydd mot kända attack-vektorer och inte bygga in sämre, och dyrare, lösningar i efterhand.

Vi har riktigt grymma säkerhetsarkitekter med bred erfarenhet att bygga stora som små system. De kan hjälpa dig att redan från start bygga in säkerhet, men de kan också hjälpa till att komma fram till den bästa lösningen för ett redan existerande system då de ser till att krutet läggs där det ger som mest nytta. 

Stöttning på vägen

Rådgivning och utbildning

Vi kan säkerhet och därför finns vi gärna med i en rådgivande roll eller som bollplank när ni ska implementera säkerhetsarbete i ert företag.

Vi kan hjälpa dig med olika faser av ett projekt och vi har stor vana av att vara med och hjälpa till när det t.ex. gäller kravställning, arkitektur eller kod. Vill man ha lite djupare stöd och hjälp erbjuder vi också utbildning för både ledning och personal och mer spetsiga utbildningar direkt till utvecklare eller testare. Allt för att säkerhetstänket ska ligga till grund för ert fortsatta arbete framåt. Är du nyfiken på att veta mer får du gärna kontakta oss för vidare information.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

    Hör av dig till oss så hjälper vi dig!