Kunskapshub

Vi delar alltid med oss av det vi kan

Själva kärnan i vårt arbete är vår passion för att dela med oss och vår ständiga vilja att lära och utvecklas. Vi tror att genom att dela våra erfarenheter, insikter och expertis kan vi gemensamt utforska nya möjligheter och hålla oss ajour.

Vi ser det som en nödvändig del av att kunna erbjuda dig som kund de allra bästa lösningarna. Dessutom tycker vi genuint att det är roligt att lära nytt och lära av varandra. Så varje dag är en möjlighet till att växa och dela kunskap tillsammans med dig.

Arbeta agilt

Agila arbetsmetoder är en flexibel och iterativ strategi för projektledning och produktutveckling som lägger fokus på samarbete, kundcentrerad utveckling och ständig förbättring.

Genom att fokusera på att leverera värdefulla resultat i mindre iterationer istället för att följa strikta planer, kan företag anpassa sig snabbt till förändrade krav och dra nytta av ökad produktivitet.

Softhouse consultant

Scrum 5 minuter

Clean Code in 5 minutes

Agila kontrakt 5 minuter 

Configuration management 5 minuter 

Kanban 5 minuter 

Continuous delivery 5 minuter

Internet of things 5 minuter

Fler språk

och utgåvor

Softhouse content

Lean Magazine

Lean Magazine, Skandinaviens ledande tidskrift inom lättrörlig och Lean mjukvaruutveckling, var en källa till kunskap och insikter för många inom branschen. Trots att vi inte längre producerar Lean Magazine, så är dess arkiv ett värdefullt resursbibliotek för alla som vill fördjupa sin förståelse för lättrörliga och Lean metoder.

Du är välkommen att utforska de tidigare publicerade numren och dra nytta av den kunskap och inspiration som finns att hämta där.

LeanMagazine #16

”Agile leadership”

LeanMagazine #15

”Change”

LeanMagazine #14

”Agile business”

LeanMagazine #13

”DevOps”

LeanMagazine #12

”Scaling agile”

LeanMagazine #11

”Continuous delivery”

LeanMagazine #10

”Greasing the machinery”

LeanMagazine #9

”Agile project management”

LeanMagazine #8

”Anniversary edition”

LeanMagazine #7

”Teamwork & Technology”

LeanMagazine #6

”Product development flow”

LeanMagazine #5

”Lean software architecture”

LeanMagazine #4

”Requirement Management”

LeanMagazine #3

”Fighting waste”

LeanMagazine #2

”Good Product Ownership”

LeanMagazine #1

”Outsourcing with scrum”

Fler språk

och utgåvor

  • Agile Inception – loop approach del 3

    9,6 min readPublished On: augusti 14, 2023
  • Agile Inception – loop approach del 2

    13,4 min readPublished On: augusti 7, 2023
  • Agile Inception – the loop approach del 1

    22,7 min readPublished On: juli 31, 2023

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.