Lär dig handleda Orangino Work och lyckas med teamwork.

Frågar du dig hur ni blir mer högpresterande och ert teamwork roligare och effektivare? Hur och bättre ni ska hanterar nya utmaningar?

Orangino Work ger er verktyg för teamträning som ger stöd för team att upptäcka sin egen kraft och frigöra sin potential. Efter endagskursen kan ni själva handleda verktyget och direkt skapa resultat. Med Orangino Work blir team öppnare, tryggare och mer engagerade och skapar bättre resultat.

Forskning visar att psykologiskt trygga team är de mest framgångsrika. De är modigare, mer kreativa och högpresterande. Metoden Orangino Work tränar team i social förmåga, självinsikt och öppen kommunikation. Validerad forskning vid Lunds universitet på verktyget har påvisat att det gör att inre motivation och psykologisk trygghet ökar signifikant.

Orangino Work används i lednings- arbetsgrupper och projektteam. Metoden uppskattas av så väl extroverta som introverta personer. Teamen tränar tillsammans på att reflektera, ta in nya perspektiv och lära av varandra. Arbetssättets enkla process, med strukturerad dialog och lekfullt spelmoment ger konkreta resultat.

Kursmål:

På kursen lär du dig metodens verktyg och kan direkt börja dra nytta av det. Du har ett förberett underlag för att snabbt skapa resultat i ditt eget team.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsfaktorer för högpresterande team
  • Så skapar du effektivt teamwork
  • Verktyget Orangino Work – processen och dialog- och feedbackövningar
  • Praktisk träning i att handleda verktyget
  • Validerad forskning om effekterna och resultatet
  • Förbereda workshop i ditt eget team

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som ledare, projektledare, konsult, scrum master eller coach.

Kursmaterial:

Orangino Work är en komplett verktygslåda. Förutom kursdokumentation får du:

  • Arbetsbox (220 kort med definierade arbetsbeteenden, skattningsverktyg)
  • Pedagogiskt handledarstöd (PDF)
  • Beskrivning av övningar och workshopupplägg(PDF)
  • Material för teamets uppföljning av workshops (PDF)

Visste du att Orangino Work är

En forskningsbaserad metodik – Dialogprocessen är baserad på psykologi professorn och Nobelpristagaren Daniel Kahnemans forskning. Verktygets definierade arbetsrelaterade beteenden bygger på professor Edgar Scheins’ (MIT) teorier om och forskning i företagskultur.

Ett validerat verktyg – Forskning vid Lunds Universitet, av docent Tomas Jungert, påvisar signifikant bättre resultat vad gäller ökad inre motivation och psykologisk trygghet i team som använt verktyget. I forskningsstudien ”How dialogues can effect motivation and group climate”, vars teoribas är ”Self Determination Theory” (Deci&Ryan, 2000), deltog team från tre nordiska organisationer.

Evidensbaserat – Framgångsrikt i organisationer som SEB, EON, Lantmäteriet och Cybercom.

Kalendarium kommande tillfällen

Inga planerade tillfällen

Pris

Alla priser är exkl. moms.

1 dag
10 950 kr
Läs våra avbokningsregler

Företagsinterna kurser

Vi sätter gärna ihop ett utbildningspaket som är särskilt anpassat för din organisation och era utmaningar.

Har du några frågor?

Hannah Cole Tugendraich

Event Manager

+46 761 83 24 64

hannah.cole.tugendraich@softhouse.se