Corporate Social Responsibility

Hållbar utveckling med Softhouse

Softhouse har ambitionen att ha långsiktig, hållbar utveckling tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer i balans med miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

Hållbarhet är en del av Softhouse och vi vill arbeta för att skapa hållbara framsteg både internt och externt. Vi älskar att dela med oss av allt vi kan och för oss är hållbarhet något vi alla kan påverka – i stort som smått. Vi driver många forum för kunskapsdelning såsom

    • LeanTribe, leantribe.org
    • DevTribe, devtribe.se
    • Meetups

Samtliga dessa är gratis och alla är välkomna. Kunder, kollegor, konkurrenter. Tillsammans hjälps vi åt att bli bättre.

Softhouse dagliga verksamhet består av utveckling av mjukvara, coachning av organisationer och utbildning. Det är med utgångspunkt i detta som vi gör insatser för biståndsorganisationer och rörelser som behöver stöd. I sådana fall arbetar vi precis som vanligt, men utan att ta betalt. Att integrera CSR-arbetet i det dagliga arbetet tror vi är nyckeln. Det ska inte vara något som hanteras separat.

Hållbarhet handlar mycket om att själva agera ansvarsfullt. Att vara en hållbar arbetsplats, som tar vara på och månar om medarbetarnas kompetens, potential och hälsa. Hållbarhet är en del av vår vardag och vi arbetar hela tiden med att utveckla och integrera ett hållbart ansvarstagande och agerande i våra verksamhet.

Några av de organisationer vi arbetat med:

Nyheter:

The Hackademy III tar sin form i Malmö

The Hackademy III tar sin form i Malmö   Mer än ett…

Talent Without Borders - Avslutning

Åtta veckor har nu gått och CSR initiativet, Talent Without…

Talent Without Borders!

Softhouse är med och skapar Talent Without Borders, ett projekt…