ASSA Abloy behövde en pålitlig partner för utvecklingen av deras automatiserade dörrsystem och därmed en pålitlig leverans från Softhouse. Uppdraget har vuxit sedan 2016 från att fokusera på att enbart utveckla en fristående app för en dörrtyp till att inkludera alla dörrtyper, varumärken och smarta sensorer inom ASSA Abloy.

För att hålla sig i framkant med ny teknik och uppdaterad med pågående trender på lång sikt är behovet av en pålitlig utvecklingspartner stort

Assa Abloy har ett stort tekniskt arv samtidigt som man inom företaget har den primära strategin att arbeta kostnadseffektivt. För att kontinuerligt kunna hålla sig relevant och uppdaterad med ny teknik och pågående trender över tid finns behovet av en pålitlig utvecklingspartner. På grund av långa ledtider med omfattande säkerhetskrav och produktcertifieringsperioder är förutsägbarhet och planering utmanande i hela utvecklingsarbetet. I det här fallet behövde Assa Abloy en pålitlig utvecklingspartner som kunde hjälpa till med den mobila apputvecklingen för befintliga och nya marknader.

Projektets utmaningar

  • Att göra rätt saker: Prioritera och skapa en omfattande strategi och plan framåt för olika dörrtyper, segment och flera varumärken med begränsad budget och resurser.
  • Balansera utvecklingen av nya slutanvändarappar och serviceappar med underhåll, olika dörrsystem och varumärken för Android och iOS.
  • Utmaningen för Softhouse var också att vara lyhörd och hjälpa till i ytterligare affärsområden som visar intresse för appar, t.ex. nya segment, vara med i utvecklingsdiskussioner för backend och nya sensorer.

Framgångsfaktorer inkluderar kunskap inom ett brett utbud av mobilapplikationsverktyg samt kunskap inom hårdvara, firmware och domänkunskap inom automatiserade dörrar.

“Samarbetet med Softhouse har fungerat bra där Softhouse, ofta med kortsiktig planering har supporterat och agerat på ett professionellt sätt.” – Magnus Kåreby, R&D Manager, Assa Abloy Entrance Systems

Vi arbetade efter en agil process samtidigt som vi mötte tidskrav för produktlansering

Softhouse har fullt leveransansvar och upprätthåller ett team med varierande storlek där några är permanenta team-medlemmar och andra tas in vid behov. Upplägget förser projektet med de nödvändiga kunskaperna inom apputveckling för Android- och iOS-plattformar samtidigt som teamet bistår med kunskaper inom UX-design, säkerhet, programvaruutveckling, testning och projektledning eller Scrum Master. Vi arbetade efter en agil process samtidigt som vi mötte tidskrav för produktlansering. Assa och Softhouse höll regelbundna möten mellan teamen för att synkronisera och planera nuvarande och framtida insatser.

Upplägget har ett enhetligt timpris, bortsett från senioritet eller roll, vilket kombineras med en månatlig förutbestämt fondtillskott. Fondtillskottet avtalas baserat på prognoser för att skapa en buffert för att möta variationer i insatser som behövs under projektets gång.

Medan vi kontinuerligt tittar på förbättringar i arbetssätt använder vi olika samarbets- och utvecklings- verktyg.

De viktigaste redovisas nedan:

Projektet är helt molnbaserat med Azure och Jira, vilket möjliggör ett distribuerat projekt helt på distans, vilket var avgörande då pandemin var ett faktum. Softhouse hanterar projektets miljö men delar access med Assa för öppenhet och transparens i hela projektet.

Vi använder en gemensam mjukvaruarkitektur för alla dörrtyper och varumärken, vilket underlättar underhåll och skapar flexibilitet i byggandet av produkterna och apparna. På samma sätt används en plattform för översättningshantering, Lokalise. För att iterera UX-designförslag använder vi Adobe XD.

Uppdraget har vuxit från att utveckla en fristående app för en dörrtyp till att omfatta alla dörrtyper, sensorer och märken

Samarbetet med Assa har utvecklats under det senaste årtiondet. Som ersättare till en tidigare leverantör har Softhouse sedan hösten 2017 varit App-utvecklingspartner för Assa Abloy Pedestrian Door Systems och deras relaterade varumärken. Uppdraget har vuxit från att utveckla en fristående app för en dörrtyp till att omfatta alla dörrtyper, sensorer och märken. Först var användarna intern Assa-servicepersonal och apparna distribuerades via USB per post för att senare övergå till MDM-distribution. Appar har därefter distribuerats via Google Play och App Store för alla Assa-partners, externa slutanvändare och privata dörrägare, vilket inneburit globala lanseringar på nära 20 språk. Softhouse hjälper Assa i all app-hantering fram till lansering.

Exempel:

Assa Abloy Swing door management

Assa Abloy Sliding doors management

Med en topp på 8 samtidiga utvecklare har över tid mer än 25 personer deltagit i de olika projekten, vilket ger bred kunskap om Assa-projektet inom Softhouse. Detta har gjort att vi enkelt kan skala upp och ner och samtidigt behålla framdriften i projektet.

Affärsmodellen som vi har valt att arbeta efter har varit lyckad när det gäller förutsägbarheten i utgifts- och intäkts- flödet

Softhouse har visat sig vara en pålitlig samarbetspartner och har alltid mött Assas lanseringsplaner och förfrågningar. Affärsmodellen som vi har valt att arbeta efter har varit lyckad när det gäller förutsägbarheten i utgifts- och intäktsflödet.

Ett kärnteam med en mängd ytterligare medlemmar har också gjort det möjligt att möta kraven i de brådskande frågor som kontinuerligt har dykt upp samtidigt som arbetssättet har varit kostnadseffektivt.

Project Tasks
  • Python
  • Web Design
Projektdetaljer

Vad: Appar för Assa Abloy

Utfall: Uppdraget har vuxit från att utveckla en fristående app för en dörrtyp till att omfatta alla dörrtyper, sensorer och märken

Tekniker: Azur, Jira, IoS, Android, Adobe XD, UX/ UI

Softhouse

Vi är ett gäng skickliga utvecklare och programmerare

We code the future

Vi formar framtiden genom innovativa kodlösningar och vackra upplevelser.