• Växjö Lakers

  Vad? Progressiv webbapplikation (PWA) för daglig loggning av lästid, uppmuntrande meddelanden, uppföljning av framsteg

  Organisation: Växjö Lakers hockeyklubb

  Industri: Sport-teknologi

  Antal anställda: ca 10

  Omsättning: > Ca 150 mkr (2022)

  Teknologier och metoder:

  Google Firebase, UI, UX, React, TypeScript

 • About the Client: Skånetrafiken

  Vad? En tjänsteprototyp för Skånetrafiken

  The customer: Skånetrafiken är en del inom Region Skåne med uppgiften att erbjuda hållbara resor till alla som bor, arbetar och reser i Skåne. All trafik drivs av olika företag inom koncernen som är upphandlade genom rätt villkor och i konkurrens.

  Industry: Kollektivtrafik

  Number of employees: Strax över 400

  Revenue: > 2,9 BSEK försäljning, ca total ~5,5 BSEK (2019)

  Technologies and methodologies used:

  Remote Design Sprint, UX prototyping, Användartester, Remote facilitering, Miro, Google Hangout, Adobe XD