• Movehome / Trivselhus - Svensk husproduktion AB

  Vad? Uppdraget innebar att omvandla Movehomes befintliga bildbaserade konfigurator till en plattform där användare i realtid kan visualisera och anpassa sina hem

  Organisation: Movehome, Trivselhus genom Svensk Husproduktion AB

  Industri: 3D-konfigurator

  Antal anställda: ca 130

  Omsättning: > Ca 2 mdkr (2022)

  Teknologier och metoder:

  3D, Unity, C#, Angular, TypeScript, Blender, Adobe XD, Figma, UX, UI

 • Nordisk Clean Disk Solutions

  Vad? Sedan 1987 har Nordisk tillhandahållit det bästa inom grovdiskteknik till kommersiella kök över hela världen. Med en patenterade Granulat-teknik rengörs diskgodset snabbare med mindre resurser såsom vatten, diskmedel och energi.

  Organisation: Nordisk Clean Disk Solutions AB

  Industri: Internet of things

  Antal anställda: ca 70 st

  Omsättning: > Ca 250 mnkr (2022)

  Teknologier och metoder: Internet of things (IoT)

 • Växjö Lakers

  Vad? Progressiv webbapplikation (PWA) för daglig loggning av lästid, uppmuntrande meddelanden, uppföljning av framsteg

  Organisation: Växjö Lakers hockeyklubb

  Industri: Sport-teknologi

  Antal anställda: ca 10

  Omsättning: > Ca 150 mkr (2022)

  Teknologier och metoder:

  Google Firebase, UI, UX, React, TypeScript

 • About the Client: Skånetrafiken

  Vad? En tjänsteprototyp för Skånetrafiken

  The customer: Skånetrafiken är en del inom Region Skåne med uppgiften att erbjuda hållbara resor till alla som bor, arbetar och reser i Skåne. All trafik drivs av olika företag inom koncernen som är upphandlade genom rätt villkor och i konkurrens.

  Industry: Kollektivtrafik

  Number of employees: Strax över 400

  Revenue: > 2,9 BSEK försäljning, ca total ~5,5 BSEK (2019)

  Technologies and methodologies used:

  Remote Design Sprint, UX prototyping, Användartester, Remote facilitering, Miro, Google Hangout, Adobe XD

 • Vad: Tre klienter för Go-Ahead Nordic

  Utfall: Vi halverade mängden kod och minskade komplexiteten i backend, en fullständig omskrivning av hela applikationen

  Teknik: Javascript, React / Redux, Swift, Kotlin, Net/C#, Azure, SQL, Rest API, GraphQL