Agil transformering hos telekomföretag

softhouse_sony_topbild

Ett referenscase från Softhouse

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.


Screen Shot 2016-04-11 at 11.03.26
Utmaning

En avdelningschef i det stora telekomföretaget upplevde att han hade tappat överblicken. Vad är status i de pågående projekten när det gäller t.ex. arbetsfördelning, hastighet och prioriteringar? Jobbar personalen på cirka 80 personer optimalt?

Chefen skissade på ett nytt arbetssätt där man skulle utgå från agil metodik. Men hur implementerar man nya processer i en organisation av denna storlek?
Screen Shot 2016-04-11 at 11.03.32

Lösning

Tillsammans med kunden analyserade Softhouse de befintliga arbetsprocesserna och inledde en agil transformation.

    •  Avdelningen delades upp i flera utvecklingsteam. On-demand utbildning genomfördes, Scrum-metodik infördes och arbetet visualiserades på väggar och tavlor.
    • En visuell value stream map upprättades. Köerna synliggjordes och mätningar påbörjades. Med hjälp av bland annat kumulativa  flödesdiagram övervakades köbildningar och ledtider. Lämpliga åtgärder sattes in där det behövdes.
    •  Ledningsgruppen coachades till att hitta sin roll i det nya sättet att arbeta.

Screen Shot 2016-04-11 at 11.03.37

Resultat

Det nya arbetssättet gör att ledningen har en helt ny överblick, och personalen kan arbeta effektivare och under mindre stress. Diskussionen har flyttats från allokeringsdiskussioner till prioriteringsdiskussioner.

    • Köbildningen har reducerats kraftigt och ledtiderna har sjunkit från 11 till 3 månader.
    •  Avdelningschefen kan lättare avgöra sina utvecklingsteams hälsa och leveranskapacitet vilket underlättar styrning och prioriteringar. Dessutom förenklas samarbetet med andra avdelningar när dessa efterfrågar arbetspaket.
    • Självbestämmande, kunskapsspridning och trivsel har ökat i teamen.

Kunden

Det världsledande företaget utvecklar och marknadsför konsumentprodukter inom telekomområdet. Utvecklingsavdelningar för mjuk- och hårdvara finns i Europa, Asien och USA.

Ladda ner pdf!

Ladda ner referenscaset om Agil transformering som pdf i A4-format.

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.