Integrerad IT-lösning för skola och omsorg från IST

Ett referenscase från Softhouse

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utmaning

IST hade ambitionen att erbjuda skol- och omsorgsvärldens modernaste IT-lösning för administration, kommunikation och lärande. Användarna är kräsna och vill ha ett pålitligt och funktionsriktig system med användarvänligt gränssnitt. Detta ställer stora tekniska krav på stabilitet och tillgänglighet.

Kundens vision innefattade

  • en koncerngemensam
  • IT-plattform ”i molnet”.
  • en integrerad generisk valmodul som stödjer flera olika produkter
  • en responsiv webblösning för smartphones, surfplattor och persondatorer.

Lösning

Efter analys av beställarens krav och slutanvändarens behov designade Softhouse ett system baserat på AngularJS, kombinerat med Bootstrap för dynamisk anpassning. Detta gjorde det enkelt att leverera enligt schema. Projektet bedrevs enligt Agil metodik med återkommande feedback från IST, mottagarorganisationerna samt verksamhetsspecialister.

Prototyping i samarbete med beställaren säkerställde att teamet gjorde rätt saker vid rätt tidpunkt. Uppdraget startade januari 2014 och slutleveransen skedde på utsatt tid i juni 2014. Pålitlig leverans var en grundförutsättning eftersom systemet är verksamhetskritiskt,

Resultat

Efter slutleverans implementerades det nya systemet hos samtliga berörda landsbolag inom IST-koncernen.

  • Valmodulens användning har utökats och omfattar nu de val som elever och föräldrar gör inom skolan.
  • Den centrala administrationen har minskat kostnader och ledtider vid uppdateringar.
  • IST har i nästa steg använt Softhouse för utbildning och coaching för team och management. I praktiken har mjukvaruprojektet hjälpt organisationen att införa ett mer modernt och effektivt arbetssätt.

”Softhouse har bidragit med en balanserad coaching där man verkat för att de olika rollerna i verksamheten själva löser problem som uppstår och på ett begåvat sätt bidragit genom att vägleda”

– Mikael Wahlberg, Head of Technology Management

IST

IST levererar IT-lösningar för hela skolgången – från förskola till gymnasium. Kunderna omfattar över 400 kommuner i hela Norden.

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.