Service på distans

Ett referenscase från Softhouse

Utmaning

Swegons produkter för inomhus­klimat är försedda med reglersystem som styrs från en inbyggd servicepanel. Hittills har de färdiga systemen saknat uppkoppling till internet. Detta har gjort att servicetekniker måste ta sig till anläggningen vid översyn, felsökning och återställning. Varje problem – litet eller stort – har alltså krävt ett fysiskt besök.

Lösning 

Tillsammans med Swegon och nätverkspartnern Telenor Connexions har Softhouse skapat en IoT-baserad lösning. Grunden är en mjukvara som kopplar ihop klimatanläggningarnas styrsystem med Telenors plattform Cloud Connect. Med hjälp av en webbaserad portal kan Swegons kunder och servicetekniker på detta sätt kommunicera med alla klimatanläggningar. Gränssnittet ger möjlighet för både kunder och servicetekniker att lägga in information om anläggningarna, till exempel geografiskt läge, modell och larmnummer.

Resultat

Swegon kan nu sköta många ärenden via fjärranslutning istället för att skicka ut en servicetekniker till anläggningen. Inte minst kan felsökning ske på distans. Och om något behöver servas eller repareras vet serviceteknikern i förväg vilka reservdelar som behöver tas med.

Samarbetet mellan Soft­house och Swegon har även gett upphov till en teknisk plattform som kan ligga till grund för framtida abonnemangstjänster. Gårdagens hårdvaruprodukt – en klimat­anläggning – blir i framtiden en tjänst av typen ”reglerat inomhusklimat på 21 °C för 15 anställda på 1 000 kva­drat­meter”.

Kunden

SWEGON, som tillhör Latour Group, är en ledande producent och leverantör av intelligenta, moduluppbyggda system för ventilation and inomhusklimat. Modern regler- och informationsteknik gör produkterna användarvänliga och energi­effektiva.

Ladda ner pdf!

Ladda ner referenscaset om Service på distans som pdf i A4-format.

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.