SAFe for Architects

Under den här kursen kommer du att utforska Agile Architects roller, ansvarsområden och tänkesätt och uppskatta hur du kan anpassa arkitektur till affärsvärde och driva kontinuerligt flöde till stora system-system samtidigt som du stöder genomförandet av SAFe-programmet.

Om kursen

Denna kurs är ett samarbete med BDD och hålls av utbildare från dem.

Under denna tre dagar långa utbildning (+ 1,5 timmars förberedelsessession + valfri extra fördjupning / certifieringsstöd på 1,5 timme) kommer du att utforska Agile Architects roller, ansvarsområden och tänkesätt och uppskatta hur du kan anpassa arkitektur till affärsvärde och driva kontinuerligt flöde till stora system-system samtidigt som du stöder SAFe-programkörning.

Deltagare kan förbättra samarbetet och anpassningen i ett SAFe® Lean-Agile-företag när de blir en SAFe 5-arkitekt. Kursen SAFe® för arkitekter förbereder system-, lösnings- och företagsarkitekter för att engagera sig i hela organisationen som effektiva ledare och förändringsagenter som tillsammans levererar arkitektoniska lösningar.

Kursen är avsedd för senior-tekniska bidragsgivare som behöver förstå rollen som System, Solution och Enterprise Architects i Lean-Agile-företag. Kursen är också lämplig för individer som vill ha en djupare syn på hur arkitektur möjliggör kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter engagerar sig i och bidrar till ett Lean-Agile-företag.

Våra mål med kursen

Inlärningsmål

För att utföra rollen som en SAFe®-arkitekt, bör deltagarna kunna:

 • Arkitekt som använder SAFe-principer
 • Anpassa arkitektur till affärsvärde
 • Utveckla och kommunicera arkitekturens vision och avsikt
 • Planera den arkitektoniska banan för att möjliggöra leveranssucces
 • Arkitekt för kontinuerlig leverans och Release on Demand
 • Leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) Planering och genomförande
 • Ge ledarskap under en Lean-Agile-transformation

Målgrupp för kursen

 • Scrum Master, Konsulter,
 • Arkitekter, Agile Trainer,
 • Lösningsakritekter, Systemarkitekter

Tidigare kunskap
Följande förutsättningar rekommenderas starkt:

Har gått minst en SAFe-kurs
Har deltagit i minst en ART och en PI

Kurslängd
3 dagar (+ 1,5 timmars förberedelsessession + valfri extra fördjupning / certifieringsstöd 1,5 tim)

Språk

Engelska

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

  Hör av dig till oss så hjälper vi dig!