SAFe Lean Portfolio Management

Detta är en tredagars kurs med mycket interaktion och en känsla av workshop. Deltagarna får praktiska verktyg för att implementera en Lean Portfolio Management funktion.

Om kursen

Denna utbildning sker i samarbete med BDD och hålls av deras utbildare.

Detta är en tredagars kurs med mycket interaktion och en känsla av workshop. Deltagarna får praktiska verktyg för att implementera en Lean Portfolio Management funktion. 

Det innebär att hantera Strategi och investeringar, Agil Portfölj-hantering, och Lean förvaltning. Deltagarna kommer på kursen lära sig att sätta upp Kanban på Portföljnivå och prioritera initiativ för att kunna maximera den ekonomiska lönsamheten. Man kommer även lära sig hur man budgeterar värdeströmmar, hur sätta upp ekonomiska ramar samt mäta hur framgångsrik portföljen är.

Vad ingår i kursen? 

 • Kurslitteratur
 • Efter genomförd kurs ges möjlighet att Certifiera sig på Scaled Agiles plattform. Efter avklarad Certifiering ingår ett års medlemskap med stort informationsutbud kring SAFe

Ur innehållet

 • Beskriva det stora värdet med Lean Portfolio management
 • Koppla Portföljen till strategierna i företaget
 • Implementera portföljen mha ekonomiska ramar
 • Etablera flöde i Portföljen mha Kanban
 • Supportera effektiv exekvering mha APMO and CoPs
 • Koordinera värdeströmmar
 • Mäta hur framgångsrik portföljen är
 • Bygga en implementationsplan

Målgrupp

 • CIOs, CEOs, CFOs, CTOs and VPs
 • Enterprise Architects
 • Product Managers och Solution Managers
 • Business Unit Managers
 • Program Office personal
 • SPCs and Enterprise Agila coacher
 • Human Resources
 • RTEs
 • Epic Owners

Förkunskaper

Ingen förkunskap krävs men vi rekommenderar att man deltagit i antingen ”Leading SAFe” eller ”SAFe PM/PO kurs”.

 

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

  Hör av dig till oss så hjälper vi dig!