Software health check

Genomlysning av din mjukvara för säkerställa att den är byggd enligt etablerade standarder

En komplett genomlysning av din mjukvara

Vi hjälper dig att göra en genomlysning av din mjukvara för att säkerställa att den är byggd enligt etablerade standarder. Vi pekar ut eventuella risker och förbättringsområden som gör att era investeringar håller längre.

Softhouse Software Health Check Team utför utvärderingar av ett företags nuläge av IT-strukturkapital vid exempelvis förvärvsprocesser eller om ni önskar en “Second Opinion” inför större förändringar och beslut. Vårt team av experter är specialiserade på att utföra noggranna utvärderingar av din programvara och mjukvaruarkitektur. Vi söker efter sårbarheter och brister som kan utgöra en risk för din verksamhet och ger dig en detaljerad rapport med rekommendationer för att hantera problemen.

Teknisk Due diligence-rapport

Förutom en genomlysning av din mjukvara så levererar vi en rapport som omfattar risker och möjligheter inom ett antal områden och som kan användas som beslutsunderlag vid exempelvis förvärv.

Rapporten kan omfatta följande områden: 

 • Kodkvalitet
 • Underhållbarhet
 • Drift
 • Ägandekostnad
 • Säkerhet
 • Risker & problem
 • Skalbarhet
 • Arkitektur, verktyg och ramverk
 • Komplexitet
Technical due diligence

Paketerat förslag: säker design, arkitektur och kod

I nästa steg tar vi fram ett paket med lösningar och värdeskapande åtgärder som kan syfta till att öka kapacitet, accelererad skalning och mer kostnadseffektiv drift och utveckling i linje med företagets övergripande strategi.

Du får förslag till:

 • Teknisk roadmap
 • Arkitektur och teknologi
 • Organisation och arbetsmetod
 • Informationssäkerhetshöjande åtgärder
 • Förändringsarbete

Kontakta oss för mer information om hur vår Software Health Check kan hjälpa dig att skydda ditt företag och förbättra din IT-infrastruktur. 

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!