Technical Due Diligence

Vi hjälper dig att ta fram ett korrekt beslutsunderlag när ni behöver en teknisk DD

Vi hjälper dig utvärdera

Softhouse Technical Due Diligence Team utför utvärderingar av ett företags nuläge av digitala IT-strukturkapital vid förvärvsprocesser. Vi levererar en rapport som omfattar risker och möjligheter inom ett antal områden som kan användas som beslutsunderlag för förvärv.

Rapporten kan omfatta följande områden: 

 • Kodkvalitet
 • Underhållbarhet
 • Drift
 • Ägande-kostnad
 • Säkerhet
 • Risker & problem
 • Skalbarhet
 • Arkitektur, Verktyg och Ramverk
 • Komplexitet

Värdeskapande åtgärder

I nästa steg tar vi fram ett paket med lösningar och värdeskapande åtgärder som i många fall syftar till att öka kapacitet, accelererad skalning och mer kostnadseffektiv drift och utveckling i linje med företagets övergripande strategi.

Du får:

 • Teknisk Roadmap
 • Arkitektur och teknologi
 • Organisation och arbetsmetod
 • Informations-säkerhet
 • Förändringsarbete

Vi erbjuder expert tjänster för att leda en eller flera av ovanstående områden.

Vi kan också bidra direkt med HPT (High-Performance Team) som utför och levererar de idéer och lösningar som planeras.

Några av våra kunder

De flesta företag, precis som ditt, längtar efter anpassad programvara som skiljer dig från alla andra miljarder företag som finns tillgängliga online. Vi är stolta över att vara en teknikpartner för industri- och teknikinnovatörer.

Vill du veta mer? Snacka med oss!