Företagets fokus

Företagets fokus riktades redan från början mot systemutveckling, projektledning och metodologi.