Göteborg

Vi öppnade kontor i Göteborg. Antalet anställda översteg 100 personer.