Kraftig tillväxt

Vi växte med över 80 % med en marginal på mer än 25 %. Koncernen har aldrig befunnit sig på rött i slutet av ett verksamhetsår.