Omsättning >100 Mkr

För första gången nådde vår omsättning över hundra miljoner kronor.