Scrum in five minutes

Scrum in five minutes publicerades och har i skrivande stund laddats ner mer än 100 000 gånger och finns på fyra språk.