Grunden läggs

Erebus grund­ades i Malmö; huvudägare var Tord Olsson, Staffan Persson och Michael Reinholdsson.