INSAMLADE DATA ÄR GULD

Uppkopplade prylar är silver

Framtiden är redan här med IoT

Uppkopplad utrustning och insamling av data ger nya möjligheter att skapa affärsvärde

Integrerade system: hårdvara, sensorer, mjukvara och datahantering

Möjligheterna att koppla upp, övervaka och fjärrstyra utrustning, vardagsföremål och ”gadgets” ökar i explosionstakt. Med Internet of Things skapas förutsättningar för nya tjänsteerbjudanden och effektivisering – inte minst genom insamling och bearbetning av data.

Utmaningarna består bland annat i att överblicka marknaden, finna nya möjligheter samt att identifiera användbara och utvecklingsbara lösningar för den befintliga verksamheten. Samtidigt gäller det att undvika hype och prylfixering.

Våra tjänster

Våra utvecklare står beredda att hjälpa till med

  • utveckling av prototyper – ”Idé till tjänst på 3 månader”
  • insamling och presentation av data
  • integration med befintliga mjukvarusystem
  • utveckling, drift och förvaltning

Internet of Things: en teknik med fem lager

Internet of Things bygger på att ett stort antal aktörer samarbetar med hjälp av hårdvara, mjukvara, protokoll och standarder. Den tekniska strukturen kan delas in i fem lager där varje lager innefattar särskilda aktörer och leverantörer. Precis som när det gäller t.ex. persondatorer och smartphones finns det få företag som kan erbjuda kompletta IoT-lösningar. Istället förlitar man sig på kompetensen hos sina partners.

Teknik

Vissa företag står för tillverkning av hårdvara, till exempel sensorer, medan andra utvecklar programvara. Naturligtvis behövs det även företag som lägger grunden för nätverksstrukturen så att apparater kan hålla sig uppkopplade mot lokala och globala datanätverk.

Data

Data blir hårdvaluta i IoT-samhället. Man kan förutspå en stor efterfrågan på dataanalytiker som dels tolkar de data som genereras, dels använder dem på ett sätt som genererar värde. Dessa analytiker kommer sannolikt att vara en del av tvärprofessionella team med olika sammansättning för olika branscher.

”Things”

IoT appliceras på de fysiska föremål som finns i vår omgivning: personliga hjälpmedel, verktyg, kläder, mediespelare, hushållsapparater, byggnadsinstallationer, fordon, säkerhets-utrustning och så vidare.

Sensorer

Sensorer kan mäta av omgivningen: mätare av ljud, ljus, rörelse, acceleration, position, vibrationer, lufttryck, temperatur, fukt, närvaron av kemiska ämnen och så vidare. Kort sagt: allt som kan mätas kan ligga till grund för ett IoT–system.

Nätverk

Nätverk krävs för att koppla ihop alla enheter till Internet via fibernät, mobilnät, Bluetooth, Wi-Fi etc

Dataanalys

Data lagras i moln-tjänster eller egna data-center, och genom-går en analys vilket resulterar i användbar kunskap.

Applikationer

I sista steget skapas digitala tjänster, där slutanvändaren kan få ut själva nyttan av analysen. Dessa bygger på applikationer som skräddarsys efter användare, behov och bransch.