MOBILA ARBETSSÄTT

IT-stöd när och där det behövs

Mobila arbetssätt förvandlar världen

Vi ser till att du och dina kunder är med där det händer

Full tillgång till IT-systemen via mobil, surfplatta och laptop

Mobila arbetssätt lägger grunden för effektivare resurshantering och bättre kundservice. De kan även minska den manuella arbetsbördan och eliminera felkällor.

Utmaningarna består främst i att hantera äldre system som ofta är svåra att ändra och saknar stöd för mobila klienter. Sedan ska man även hålla i minnet att det inte bara handlar om ett teknikskifte när man går från pappersbaserade rutiner till digitala, utan även om förändringar av metoder och arbetsplatskultur.

Våra tjänster

Våra utvecklare står beredda att hjälpa till med

  • behovsanalys och lösningar där appen ingår i en helhet
  • mobila klienter och gränssnitt till befintliga system
  • kompletterande lösningar för offline-användning av verktyg.
Läs hur Softhouse utvecklade

IT-stöd för Brandab

Ladda ner vårt referensblad!