Verksamhetsutveckling

Vi hjälper din organisation att utvecklas

Agil kravhantering

Lean & Agile kräver en ny typ av kravhantering, baserad på återkoppling från kunder och användare. Vi visar hur man skapar en dynamisk process där kund och användare styr.

[Läs mer]

Continuous Delivery

Vi kan se till att du levererar snabbare och med högre kvalitet med hjälp av Continuous Delivery. Det är en process där all den kod som produceras genomgår en ständig kvalitetskontroll, främst genom automatisk testning.

[Läs mer]

Scaling Agile

Detta koncept går ut på att sprida och befästa agil filosofi i hela organisationen. Det kan t.ex. omfatta implementering av ramverk som SAFe eller DaD eller översyn av ledarskap och styr- och beslutsstrukturer.

[Läs mer]

Kanban & Scrum

Vi kan hjälpa dig utveckla de Kanban- och Scrum-processer som du redan tillämpar. Eller ge dig en flygande start om dessa Lean & Agile-baserade projektmetodiker är nya för dig.

[Läs mer]

Agil metodik på alla nivåer

Lean & Agile på rätt sätt

Behöver du bli mer produktiv och leverera mer värde till en lägre kostnad? Korta ner dina ledtider? Bli bättre på att släppa fram nya prioriteringar, nya möjligheter eller sena ändringar? Låt några av Nordens ledande specialister på Lean & Agile, Scrum och Kanban utveckla din verksamhet!

Det finns alltid bra lösningar att ta till – och tillsammans hittar vi dem!

Vi hjälper dig att

      • leverera tidigare och oftare
      • få högpresterande team
      • skapa effektivare arbetsflöden.

Starthjälp eller vidareutveckling

Förmodligen vet du redan varför verktyg som Lean & Agile, Kanban och så vidare börjar bli industristandarder inom mjukvaruutveckling. Kanske har ni till och med kommit igång med att använda den typen av verktyg inom er organisation men upplever att det inte fungerar optimalt. Eller så är ni ivriga att komma igång.

Hos Softhouse hittar du hjälpen du behöver. Vi bidrar med våra kunskaper och verktygslådor via

     • coachning – våra experter ger hjälp till självhjälp; målet är att vår kunskap ska bli er kunskap
     • Agile Change Center – ett enkelt och strukturerat sätt att få en bestående och kontinuerlig förbättring av er organisation

Oavsett vilken metodik du är intresserad av kan vi hjälpa dig: Lean, Agile, Scrum, Kanban, XP, TDD, continuous deployment of value och så vidare.