Kanban & Scrum

Det bästa från Lean & Agile

Kanban & Scrum ger organisationen vingar

Vi hjälper dig och din organisation överblicka och styra projekt och processer

Projektmetodiker sprungna ur Lean & Agile

Kanban är en metod för att med enkla visuella signaler överblicka och styra projekt och processer. Metodiken skapar förutsättningar för bättre arbetsfokus, kortare ledtider och ökad genomströmning.

Scrum bygger på små team som jobbar ostört under iterationer (arbetscykler) på cirka en månad. Eftersom varje sådan iteration resulterar i en potentiellt leverbar produktversion är det en perfekt metod för ständigt förbättringsarbete.

Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig utveckla de Kanban- och Scrum-baserade processer som du redan tillämpar. Eller – om metoderna är nya för dig – ge dig en flygande start.

  • Utbildning – både teori och praktik
  • Träning av roller: produktägare, scrum master, team-medlem
  • Coachning – både individuellt och i grupp
  • Komma igång-workshop

Läs Softhouse introduktioner

till Kanban och Scrum

Avancerad tillämpning av Kanban

Inom Kanban startar man ofta med enklast möjliga projekttavla med kolumnerna ”Backlog” (Att göra), ”Doing” och ”Done”. I takt med att teamet vinner erfarenhet kan fler kolumner läggas till.

Så här kan en Kanbantavla se ut för ett erfaret team som hållit på ett tag med att utveckla och förbättra arbetsprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några standardmetoder och att varje team måste söka sig fram till en lösning som passar just dem.

SOFTHOUSE EDUCATION

Kurser i Scrum & Kanban

Klicka här för aktuellt kursutbud