SCALING AGILE

Agilt i större skala

Utvecklare och testare har lärt sig uppskatta Lean & Agile, men hur ser det ut i resten av företaget? Scaling Agile är ett koncept som hjälper er att sprida och befästa agil filosofi i hela organisationen för att följa Agile Manifesto som säger att Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software”.

Den här typen av förändringsarbete är ofta mycket genomgripande och omfattar bland annat en översyn av ledarskap, styr- och beslutsstrukturer samt även förändrade roller och modifierad organisation. Vi kan hjälpa er implementera ramverk som SAFe eller DaD, men föreslår ofta enklare angreppsätt. Valet beror på vilka Business Drivers företaget prioriterar – värdeskapande, effektivitet, innovation eller något annat.

Företag som lyckats med en Scaling Agile-process utmärks framförallt av tre saker:

Fasta, tvärfunktionella team

Teamen innehåller all nödvändig kompetens för att leverera värde, t.ex. utvecklare, testare, arkitekter och affärsrepresentanter.

Modigt ledarskap som stöder men inte detaljstyr

Ledningen måste förstå agila värderingar och göra det som krävs för att genomföra den planerade förändringen.

Iterativt arbetssätt med tydlig puls

Teknik och infrastruktur ska möjliggöra snabb feedback och fasta, frekventa releasecykler.

Hur arbetar ni mer agilt tillsammans?

Vi kan ger er svaret!

Vi hjälper dig och din organisation att tänka större när det gäller agila principer och ta fram en färdplan med hjälp av vår Scaling Agile Assessment. Självklart kan våra agila coacher vara med och driva de förändringar som vi föreslår.
Så här går det till:

1. Via ett antal övningar och workshops lär vi oss mer om er organisation — framför allt era produkter, kunder, arbetsprocesser och affärsmodeller. Tillsammans upprättar vi en beskrivning av ert utgångsläge, era värdeströmmar samt vilka Business Drivers ni prioriterar.

2. Utifrån detta upprättar vi en färdplan och tar fram en förändringsbacklog tillsammans. Våra viktigaste utgångspunkter är era Business Drivers och vår egen Scaling Agile Model (se nedan). När vi finner det lämpligt tillämpar vi delar av de etablerade ramverk som finns (SAFe, DAD, LeSS, Scrum of Scrums m.fl.).  

3. Om så önskas kan vi sedan utveckla samarbetet och hjälpa till med implementeringen. T.ex. kan vi upprätta det vi kallar Agile Change Center – ett enkelt och strukturerat sätt att genomföra en kontinuerlig och bestående förändring av er organisation.

Scaling Agile Model

Den typiska startpunkten för den process vi kallar Scaling Agile är att man har provat på Scrum eller Kanban – men bara för ett fåtal produkter och tjänster. Nu är det dags ta nästa steg och börja arbeta agilt i större skala.

Enligt vår Scaling Agile Model kan denna skalning ske i tre olika dimensioner. Beroende på vilka Business Drivers organisationen prioriterar fokuserar man på olika saker, i olika ordning.

Value stream

Syfte: att få hela värdeströmmen – från idé till nöjd kund och intäkt – att arbeta tillsammans med att leverera värde så tidigt som möjligt.

Utmaningar: Hur får vi affärs-, produkt- och processledningarna att bryta ner sina önskemål, rangordna dessa och vara med och ge snabb återkoppling på delleveranserna? Hur ser vi till att vi har en produkt som alltid är redo att leverera? Hur jobbar vi tvärdisciplinärt för att snabba på flödet?

Offerings

Syfte: skapa fler, parallella värdeströmmar för produkter, tjänster och/eller enablers där dessa har sina egna leveranser.

Utmaningar:  För vilka offerings är det möjligt att skapa en egen värdeström där man arbetar agilt hela vägen till leverans, med hänsyn till beroenden, systemarkitektur etc.?

Size

Syfteatt utvidga antalet personer i värdeströmmen så att flera team jobbar agilt tillsammans mot en gemensam leverans.

Utmaningar: Hur koordinerar vi teamens verksamhet och ser till att de tillsammans levererar tidigt och ofta? Hur uppskattar vi den samlade leveranskapaciteten hos våra agila team?

Scaling Agile is a very different challenge for different organizations. In this brochure, we introduce an universal model which may be used together with well-known frameworks like LeSS, DAD and SAFe.

Ladda gärna ner och skriv ut postern som förklarar vår Scaling Agile Model.

LÄS MER OM SCALING AGILE I LEAN MAGAZINE:

SAFE1-3

Artikel ur LeanMagazine #10

SAFe – a tool for the BIG enterprises. Eric Schumann, Lean expert at Sellegi, explains why he is a SAFe champion.
Läs mer här >

men-in-boxes-500x300

Artikel ur LeanMagazine #8

Time for Change! Lean & Agile management needs a new breed of managers focused on spawning motivation, supporting team-based work and understanding systems. Here, Esther Derby discusses her views on Lean & Agile management
Läs mer här >

scyscraper

Artikel ur LeanMagazine #8

Size XXL. Methodology must be adapted, every developer must understand their part in the whole and architecture issues are key – these are three conclusions that Ericsson have reached from their experience of running large-scale Lean & Agile projects
Läs mer här >

Click here to add your own text