Business Intelligence

Vi hjälper dig att visualisera data

 

 

 

Datavisualisering genom BI

Att visualisera data och skapa datadrivna beslut genom Business Intelligence är en del av framtiden.

Alla verksamheter sitter idag på stora datamängder även om man kanske inte alltid tänker på det. Det kan handla om orderingång, ekonomisystem, kundnöjdhet, CRM eller andra typer av system och mätfunktioner. Ofta är all denna datamängd en outnyttjad resurs där det finns pengar att både tjäna och att spara. Mer tillgänglig data ökar möjligheterna att fatta bättre och smartare affärsbeslut snabbare. Men det innebär också stora mängder information och det ställer i sin tur nya krav på ordning, struktur och kvalitet i datan.

Många organisationer vinner på att ta datadrivna beslut och att använda Business Intelligence som en källa till beslutsstöd. Vi har stor erfarenhet från att arbeta med både stora, världsomspännande bolag, till mindre tjänster och firmor. Oavsett storlek på ditt företag har vi möjlighet att hjälpa dig att ta fram anpassad lägesinformation som leveras på ett smidigt sätt i rätt tid med hjälp av till exempel Qlik Sense.

I regel behöver en organisation få data levererad och analyserad på ett smart och effektivt sätt genom att visualisera och lyfta fram nyckeltal och data som är specifika för vissa områden. Datan visualiserar företagets verklighet men kan skräddarsys och anpassas utefter position eller område. En smart och noga planerad Business Intelligence-lösning ger stöd till beslutsfattare på ett smart och lättillgängligt sätt. Här kan vi hjälpa dig att på ett enkelt sätt paketera datan och visualisera den så att du och dina kollegor faktiskt förstår den.

Visualisera data

Gör data visuell och den kommer till liv

Det finns många olika tillfällen genom historien där det har hjälpt till att visualisera data. Ett exempel är ifrån kolera-pandemierna som  härjade på 1800-talet. Dr. John Snow fann att anledningen till kolera var kontaminerat dricksvatten efter att han plottat ut dödsfallen som fanns i tabeller på en karta. Det var första gången man använde en karta för att fatta beslut vid en epidemi.

Ett annat talande exempel från ett av våra uppdrag var när vi skulle visa hur enkelt det är att komma igång med Qlik Sense och satt tillsammans med kund och drog in logdata ifrån ett dokumentsystem som hade börjat bete sig märkligt. I första grafen vi tog fram så såg man att antalet accessade dokument plötsligt steg med tjugotusen per dygn. Efter lite analys kunde vi dessutom utläsa att hela ökningen var knuten till en enda person på företaget. Vilket så klart väcker lite frågor. Det hela berodde på en kombination av att en person hade felaktiga rättigheter och plötsligt börjat jobba hemma och kryssat i ”Gör tillgänglig offline” på rotnoden i dokumentträdet vilket snabbt kunde åtgärdas.

Utvecklare som sitter vid sin dator och programmerar

Våra BI-experter kan hjälpa dig att

Visualisera data genom BI

Vi är sedan drygt tio år tillbaka vana att visualisera och analysera data ifrån en mängd olika mängd olika områden och branscher . För att du ska få en känsla av vad vi kan hjälpa dig med så har vi listat några exempel på vanligt förekommande analyser som vi gör. Det kan till exempel vara;

Vill du veta mer? Snacka med oss!