Continuous Delivery höjde kvaliteten

Ett referenscase från Softhouse

Softhouse_bg_case

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

softhouse_1-2-3-01

Utmaning

Telekomföretagets kund hade lagt upp en aggressiv tidsplan med korta leveranstider.

  • Alla nya funktioner måste vara färdiga till julhandeln och måste testas efter hand som de blev färdiga.
  • 80 % av alla problem som upptäcktes måste vara åtgärdade och levererade inom 24 timmar.

Tufft utgångsläge

Då projektet påbörjades var leveranstiderna mycket långa: i bästa fall tog det två veckor från det att koden var färdig till den var integrerad. Processen för kvalitetssäkring var mycket komplicerad, med integration och test i flera steg. Trots detta fanns det allvarliga kvalitetsproblem i koden, testfallen och testmiljön. Internt upplevde personalen att koden som utvecklades hade låg kvalitet och att mer testtid behövdes före leverans.

softhouse_1-2-3-02

Lösning

En analys visade

att processen för integration gjorde att koden som levererades av utvecklarna testades mot över två veckor gammal kod i produkten. De långa ledtiderna för integration var en viktig orsak till kvalitetsproblemen och sänkte även utvecklingshastigheten.

  • En enklare process för integration infördes. Den tog maximalt ett halvt dygn och innehöll bara ett steg.
  • En automatisk testservice tillhandahölls till alla utvecklare för den kod som skulle levereras.
  • Testmiljö och testfall kvalitetssäkrades genom att man lät dem genomgå ett stort antal iterationer.
  • Regressionsfel på produkten som växte fram sattes på högre prioritet än allt annat.
  • Visualisering och uppföljning av status och kvalitet genomfördes varje dag.

softhouse_1-2-3-03

Resultat

Redan inom två veckor hade vi lyckats integrera det senaste från alla utvecklare i produkten. Leveranstiderna hade också minskat från två veckor till en dag och kvaliteten blev snabbt bättre. Varje dag kunde vi följa utvecklingen av kvaliteten på produkten där problem nu kunde åtgärdas snabbt. Resultatet av rättningarna var synliga dagen efter de var genomförda vilket gjorde att vi direkt kunde ta oss an nästa problem.

Utvecklarna lärde sig snabbt uppskatta frekventa leveranser eftersom de kände sig behjälpta av den automatiska testservicen. Dessutom fanns det senaste från alla andra utvecklare hela tiden med i produkten. Responstiden från utvecklingsavdelningen blev nu mycket snabb vilket ledde till två fördelar: kundens behov kunde bemötas effektivare och den interna kvalitetssäkringen förbättrades.


Ladda ner pdf!

Ladda ner referenscaset om Continuous Delivery som pdf i A4-format.

Läs fler referenscase från Softhouse:

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.