Tillför nytt värde till ditt företag genom meningsfull förändring

 • Vi kombinerar långvarig erfarenhet med vår digitala och analytiska kompetens och konsultexpertis för att hjälpa dig att genomföra långvariga transformationer på alla nivåer.

 • Är du osäker på hur resan kan se ut? Vår kostnadsfria STARTer-workshop ger dig en ledtråd.

Vi hjälper dig att bygga en motståndskraftig organisation

Digital transformation är en kontinuerlig process för att bygga nytt värde för anställda och kunder, vilket i slutändan ger fördelar för dina kunder. Processen inkluderar organisatoriska förändringar på alla nivåer – strategi, processer, kultur, teknologier, affärsmodeller och tankesätt.

Evolutionen börjar med interna förändringar och att hitta adekvata sätt att kommunicera förändringarna, både internt och externt.

The digital transformation journey

Define the pain point’s and the current situation.

How do you work today? What works well, what can be improved?

Define your goal related to your pain point’s.

 

Why are we doing this? What is the vision?

Identify stakeholders who interact with the ”product”.

Who is effected? Make sure to involve the right people.

Identify desired impacts from the stakeholders to define how to reach them.

 

How do we want to work? What is the stakeholders needs for the issue at stake?

Identify deliverables (features) that will enable the impact.

What is the outcome to reach our goals? What do we need to enable the way of working?

Vi analyserar ditt företag för att definiera din utgångspunkt

Vi kombinerar lång erfarenhet med vår digitala och analytiska kompetens och konsultexpertis för att hjälpa dig att genomföra varaktiga transformationer på alla nivåer.

Vill du veta mer om ditt företags nuvarande tillstånd av digital transformation? Gör en sammanfattad 15-minuters-undersökning som ger insikt i ditt företags nuvarande digitala mognadsnivå gratis!

 • Omfattande erfarenhet: Vi tar med en mängd erfarenhet till bordet, som backas upp av ett team av experter med en meritlista av framgångsrika transformationer.

 • Digitala och analytiska färdigheter: Vårt team har starka digitala och analytiska färdigheter, vilket gör att vi kan navigera i komplexiteten i moderna transformationsprojekt på ett effektivt sätt

 • Konsultexpertis: Vi erbjuder konsultexpertis som hjälper våra kunder att genomföra varaktiga transformationer över alla organisationsnivåer.

 • STARTer-workshop: Utforska möjligheterna med vår kostnadsfria STARTer-workshop, designad för att ge insikter i din transformationsresa.

 • Företagets digitala transformation: Få en ögonblicksbild av ditt företags nuvarande digitala transformationsstatus med en snabb 15-minuters-undersökning, som erbjuder värdefulla insikter om din digitala mognadsnivå utan kostnad.

Vi analyserar ditt företag för att definiera din utgångspunkt

Analysen är avgörande för att bedöma det aktuella läget för din organisations digitala mognad och dess beredskap för den digitala transformationsresan.

 • Med det i åtanke utvecklade vi vår egen digitala mognadsmodell för att hjälpa dig att identifiera var du är och vilka områden du bör fokusera på.

 • Vi identifierar tillsammans dina styrkor och svagheter i de sex viktiga digitala mognadsdimensionerna och definierar vad du behöver göra för att gå framåt så snabbt som möjligt.

Softhouse consultant

Vi planerar ett meningsfullt ramverk för digital transformation

Tillsammans med dig skapar vi en färdplan för hur en organisation rör sig på sin Digital Transformation-resa.

I detta skräddarsydda ramverk hjälper vi dig att definiera och prioritera projekt som behövs för att nå ditt företags önskade tillstånd.

 • Vi genomför projekt och ger värde till alla intressenter

  Vi guidar och stödjer dig i implementeringen av varje fördefinierat projekt genom agil projektledning, coachning och mjukvaruutveckling. Vi erbjuder konsulttjänster på plats tills du är redo att stå på egen hand och skapa långvariga transformationer som ger värde till dina kunder, kollegor, partners och samhällen.

 • Varför spelar det någon roll för dig?

  Vi tror att företag som integrerar beredskap för evig transformation (inklusive introduktion av ny teknologi) i deras företags-DNA (strategi, processer, verksamhet och kultur) inte bara kommer att överleva utan blomstra i den nya ekonomin och bli motståndskraftiga mot utmaningar som ligger framför dem.

Berätta om ditt projekt

Våra arbetssätt

Vi arbetar alltid med agila metoder som främjar flexibilitet och samarbete genom hela utvecklingsprocessen. Vår agila metod säkerställer snabb anpassning till föränderliga projektbehov och resulterar i effektiva och kundcentrerade lösningar.

Oavsett vad och vilket projekt vi tar oss ann kan du räkna med att vi alltid gör vårt bästa och ser till att ge dig en lösning som är så bra som möjligt för ditt specifika behov.

Vi utforskar viktiga områden, inklusive kravinsamling, arkitektur och integrationer, skapande av mock-ups för appar, projektplanering och teambuildning, riskidentifiering, utvärdering av driftsmiljön, hantering av online-påverkan, support och underhåll, samt budgetplanering. Denna fas är avgörande för att definiera och förstå alla aspekter av projektet innan genomförandet påbörjas.

Våra huvudsakliga leverabler är genomförandet av projektet enligt den definierade projektplanen, vilket inkluderar att skapa dokumentation, utveckla en acceptansplan och genomföra kontinuerlig projektuppföljning

Acceptancesteget innefattar test och validering, inklusive utbildning, en systemadministrationens guide, en migrationsplan och en go-live-plan, tillsammans med förberedelser för driftsmiljön.

Nu är leverablerna viktiga och det inkluderar övervakning och hantering av teknisk support, planering av support och underhåll, överlämning av projekt och genomförande av projektgenomgång. Detta steg syftar till att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå av kvalitet och support i den nya driftsmiljön efter projektets slutförande.

Därefter har vi löpande arbete med tex supportavtal på plats som innehåller en SLA (Service Level Agreement). Därutöver krävs etablering av rutiner och processer för smidig drift och hantering av eventuella problem. Slutligen, en noggrann rapportering säkerställer att alla parter är medvetna om prestationer och eventuella förbättringsområden.

Vi löser branschens största problem

Våra erfarna mjukvarukonsulter levererar skräddarsydda tekniska lösningar som inte bara optimerar effektiviteten utan också ökar konkurrenskraften och löser de mest utmanande problemen inom branschen.