Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Ett referenscase från Softhouse

skanetrafikenKollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.

softhouse_123_2-01

Utmaning

Skånetrafiken efterfrågade en komplett biljettlösning

  • med implementation av biljettserversystem och Back office
  • med implementation och integration av mobila biljettlösningar för Android och iOS i befintlig app.
  • integration av onlinebetallösning PSP, SMS-server, trafiksystemet ETIS med mera.

Systemet skulle leverereras på mycket kort tid och måste även fungera med angränsande svenska trafikbolag samt danska DSB.

softhouse_123_2-02

Lösning

Bastjänsten för resenären är en app som utgör en kreditkortsbaserad ”biljettautomat i fickan”. Den ger elektroniska biljetter som är lätta att förstå, avläsa och använda. Förutom i Skåne går det att köpa biljetter till angränsande län samt Danmark.

För Skånetrafikens kundtjänst är det enkelt att leta upp individuella biljetter för att hjälpa resenärerna och till exempel göra återbetalningar. Trafikbolaget kan också sammanställa statistik om bland annat biljettförsäljning, antal resenärer och valda trafikslag.

Projektstart skedde i februari 2013 och tjänsten gick i drift på utsatt tid – 5 månader senare.

softhouse_123_2-03

Resultat

Ett år efter driftsättning har tjänsten cirka 190.000 registrerade användare. Den elektroniska biljettförsäljningen har ökat varje månad och ligger på cirka 120.000 biljetter per månad.

De dyra och serviceberoende biljettautomaterna på stationerna används nu allt mindre. SMS-biljett-lösningen, som har gett upphov till krångel och fusk, kan sannolikt fasas ut.

Biljettlösningen utvecklas och förses med ny funktionalitet. Exempel är scanning av resedokument och biljetter som kan skickas ut i kampanjsyfte för att locka nya resenärer att åka kollektivt.


”Det är jätteroligt att vara projektledare för en tjänst som blivit så uppskattad av användarna och som även fått mycket positiv uppmärksamhet inom branschen.”

– Pernilla Nilsson, Verksamhetsutvecklare, skånetrafiken

softhouse_skanetrafiken_iphone

Skånetrafiken

Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken i Skåne och utgör en förvaltning inom Region Skåne. Varje år genomförs över 100 miljoner bussresor samt mer än 40 miljoner resor på Pågatågen och Öresundstågen.

Ladda ner pdf!

Ladda ner referenscaset om Skånetrafiken som pdf i A4-format.

Läs fler referenscase från Softhouse:

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.