Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Ett referenscase från Softhouse

brandab_bildBrandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

softhouse_brandab_illustrationer-01

Utmaning

Säkerhetsföretaget Brandab kontrollerar regelbundet den brandskyddsutrustning som man levererat till sina kunder.

Tidigare var rutinerna för  planering och rapportering omoderna och sköttes till större delen på papper. Fältpersonalen använde utskrivna dokument där de förde noteringar om status och försäljning. Dessa administrerades sedan manuellt på kontoret.

För Brandab innebar detta problem med

  • långa ledtider
  • ofullständig dokumentation
  • onödigt merarbete

softhouse_brandab_illustrationer-02

Lösning

Det pappersbaserade arbetsflödet byttes ut till ett integrerat IT-system, baserat på webbteknik och surfplattor.

De så kallade ronderingsplanerna i affärssystemet nås via ett webbgränssnitt. En samordnare på hemmakontoret delar ut uppdrag till fältteknikerna och följer upp pågående ärenden.

Fältpersonalen använder sig av Android-baserade surfplattor där de avrapporterar status på brandskyddsutrusningen och tar upp eventuella beställningar.

När fältpersonalen återkopplar går samordnaren igenom alla uppgifter och fakturerar kunden.

softhouse_brandab_illustrationer-03

Resultat

All information presenteras nu på ett sätt som är enkelt att överblicka och tolka. Allt  kan följas upp under pågående ärende, och inga uppgifter riskerar att falla vid sidan.

Fältpersonalen är mer delaktig i arbetsplaneringen och kan lägga upp sin arbetsdag på ett effektivare sätt. Flexibiliteten har ökat när det gäller tilldelning av uppdrag och sena ändringar.

Utfört arbete registreras automatiskt när surfplattorna får kontakt med kontorets trådlösa nätverk. Fakturering kan sedan ske omgående.

.


”För att effektivisera verksamheten både säkerhetsmässigt och digitalt behövde vi ett helt annat sätt att jobba. Detta kunde Softhouse lösa åt oss och gjorde det dessutom väldigt bra”

 Gustaf Wränghede, Brandab Skydd & Säkerhet AB

brandab_android_mockup

Brandab

Brandab är ett företag som erbjuder skydds- och säkerhetslösningar till lands och sjöss, bland annat förebyggande brandskydd.

Ladda ner pdf!

Ladda ner referenscaset om Brandab som pdf i A4-format.

Läs fler referenscase från Softhouse:

Service på distans

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Agil transformering hos telekomföretag

Det internationella telekomföretaget befinner sig på en marknad som rör sig snabbt framåt, både tekniskt och kommersiellt. Detta ställer höga krav på ledning och organisation då utrymmet för oklarheter, missförstånd och förseningar är mycket litet.

Team transfer from Softhouse to Qvantel

In the fast-moving telecom busi-ness, multiprofessional, tight-knit developer teams are the greatest assets a company can have.

Integrerad IT-lösning från IST

Integrerade IT-system för studieplanering, schemaläggning och föräldrasamarbete blir allt viktigare inom skol- och omsorgsvärlden. Idag utgör de en viktig del av miljoner personers vardag.

Utvecklat IT-stöd för Brandabs kontrollanter

Brandsäkerhetsutrustning och släcksystem är svåra att testa innan olyckan väl är framme. Det ställer stora krav på leverantörens kvalitets- och funktionskontroller – under hela produktens livstid.

Continuous Delivery höjde kvaliteten

Det stora telekomföretaget är aktör på en extremt konkurrensutsatt marknad med mycket höga krav på att de senaste funktionerna ska vara färdiga i tid. I det uppdrivna tempot sätts arbetsmetodiken på hårda prov.

Mobil biljettlösning till Skånetrafiken

Kollektivtrafiken i Skåne, framför allt i Öresundsregionen, präglas av stora resandevolymer och högt urbant tempo. Solida och användarvänliga IT-lösningar är ett krav från resenärerna.