Enkla helhetsåtagande med vår funktionsfabrik

Ett helhetsåtagande

Vi stärker din organisation med mjukvaru- och teknikkompetens genom helhetsåtagande

Den stora fördelen med att anlita vår funktionsfabrik är att vi tar ett helhetsåtagande och alltid jobbar väldigt nära kund och blir en förlängd arm av din utvecklingsorganisation.

Vi tar fullt ansvar, ett helhetsåtagande, oavsett storlek på projekt. Alltifrån att stärka upp ditt team med en man eller fler till större åtaganden och dedikerade team. Våra experter är kunniga inom olika teknikstackar och plattformar.

I vår funktionsfabrik ansvar vi för många kunder samtidigt och du som kund får tillgång till expertkompetens som är färsk och vi ser alltid till att vi har en dedikerad expert på din produkt i teamet. Det är en flexibel lösning som möjliggör både små punktinsatser till en prisvärd peng samt möjlighet till större projekt som gör att ni kan fokusera på er verksamhet och så tar vi ansvar för er mjukvaruutveckling.

Utvecklare som sitter vid sin dator och programmerar

En bred domänkunskap

Funktionsfabriken är grupperad efter funktioner och domäner så att du som kund får bästa möjliga leverans av oss. Våra experter jobbar med många olika produkter och företag vilket har gett dem en bred kompetens och tillsammans kan de vara med och lösa problem och utmaningar på effektiva sätt genom att dela kompetens över projektgränserna.

Vi jobbar ofta med tvärfunktionella team med bland annat arkitekter, utvecklare, testare, interaktionsdesigners, projektledare och krav. För att spara tid och göra det så smidigt för dig som möjligt försöker vi att automatisera hanteringen av källkod, byggen och deployment. Att ansvara för ert helhetsåtagande är en fördel då ni kan lägga tid på annat istället. Vårt utvecklingsteam tar hand om utveckling, drift, support och underhåll av din produkt åt dig.

Helhetsåtagande som skapar möjlighet att skala upp snabbt

Vi hjälper dig med helhetsåtagande och ser till att du slipper krångla med flera olika leverantörer och tjänster och samlar allt hos oss. Du får en komplett utvecklingsorganisation där du är i fokus.

Fördelen med att ha ditt projekt i funktionsfabriken är att du har möjlighet att skala upp ditt team och växla upp kapaciteten med kort framförhållning. Vi har under flera projekt börjat med en proof of concept och efterhand skalat upp för att ta nästa steg i produktutvecklingen öka kraften i produkten och utvecklingen framåt.
När din produkt används så har vi också möjlighet att erbjuda tjänster gällande fortsatt drift och underhåll av din produkt.
Våra tjänster inkluderar bland annat:
  • Drift
  • Support
  • Vidareutveckling
  • underhåll av system (även av de system vi inte själva varit med och utvecklat)

Funktionsfabriken Case och referenser

ST progress - digitaliserad bedömningsprocess för läkare

Optimering och digitalisering av specialiseringsprocessen för läkare och deras mentorer. Vårt team var involverade i processen från att skapa en lösningsdesign till den tekniska utvecklingen och nu hanterar teamet också underhållet av produkten. ST Progress är ett sätt att digitalisera bedömningsprocessen för framtida läkarspecialister. Under arbetsbaserat lärande har läkare mentorer som stöder inlärningsprocessen för att de ska bli specialist på sitt domän.

För att samla bevis för klinisk kompetens och professionellt beteende som observerats i kliniska miljöer finns det standardiserade formulär för att bedöma klinisk kompetens och läkarnas prestationer i deras vardagliga praxis.

Bedömningarna är skrivna på papper och med ett större antal av dem var det en utmaning att övervaka feedback, information blev spridd och spårningen av framsteg var en utmaning.

  • Kunden ville optimera och digitalisera denna process.
  • Vi optimerade processen genom att digitalisera den i en webb- och mobillösning.
  • Vi deltog i processen från att skapa design av lösningarna till den tekniska utvecklingen och hanterar nu underhållet av produkten.
  • Vi kommer också att hantera utvecklingen av version 2.0 av produkten.

”Vad jag uppskattade mycket var teamets engagemang för uppgiften, deras strävan att leda processen från idé till den färdiga appen och deras nyfikenhet att introducera dig till läkarens vardag när appen skulle användas.

Jag blev förvånad över teamets förmåga att så snabbt förstå själva syftet med appen, vad den kommer att åstadkomma och hjälpa ST-läkarna i deras utveckling till färdiga specialister med.” – Gunnar Hernborg

Teknikstack

Databas: Mongo DB

Backend: Nod JS

Frontend: React Native (mobilapp) och React JS (webbapp)

Nyfiken på fler case från funktionsfabriken?

Kika här om du är nyfiken på fler case från funktionsfabriken. Här jobbar vi med en mängd olika tekniker och domäner. Vi har ett litet synligt urval och är du nyfiken på vad vi mer pysslar med får du gärna kontakta oss så berättar vi mer!

Vi har team med domänkunskap

Finansiella System

Vi har team som arbetat inom fintech och finansiella system under lång tid. Vi har god kunskap om de säkerhetskrav det ställer på oss som leverantör och våra arbetssätt.

Mobila biljetter

Mobila biljetter är ett område som vi varit verksamma inom under lång tid. Vi kan hjälpa dig att utveckla små som stora lösningar för att bygga effektiva och skalbara biljettsystem som är enkla att nå direkt från mobilen.

Business Intelligence

Vi hjälper dig att analysera och utvinna data ur befintliga system och presentera dem på ett bra sätt.

Industri

Vi har ett dedikerat industriteam som är vana att arbeta inom industri och invecklade och nischade systemlösningar.

Internt Of Things

Vi kan hjälpa dig att koppla ihop produkter och tjänster på ett sätt som gör det enkelt för dina produkter att prata med varandra.

Mobila arbetssätt

Vi kan hjälpa dig att koppla ihop dina medarbetare digitalt som är ute på fält och arbetar.

Dedikerade team

Vi kan hjälpa dig med dedikerade och sammansvetsade team som redan är fullt funktionerande och vi bli således den förlängda armen av din utvecklingsavdelning.

Drift och supportåtagande

Efter att du lanserat din produkt kan vi hjälpa dig att drifta den och fortsätta att arbeta med support även framåt. Du har ett komplett team som arbetat med din produkt tidigare.

Vill du testa att din produkt håller måttet på marknaden?

Genom våra beprövade arbets- och leveranssätt så kan vi snabbt ta fram en MVP av din idé så att du kan komma ut på marknaden så snart som möjligt. Vi tar fram en produkthypotesen med minimala resurser och omkostnader.

Vill du veta mer? Snacka med oss!