Disclaimer

Du önskar få tillgång till del av Softhouse Nordic AB (publ):s hemsida innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen av Softhouse Nordic ABs aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen på denna del av Softhouse Nordic ABs webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.