Softhouse Consulting ledningsteam

Bengt Gustavsson – Koncernchef, 0768-83 24 60
Rita Alisdotter
 – Ekonomichef, 0706-64 39 18
Anders Sixtensson 
Verksamhetsutveckling, 0708-20 21 77
Ardiana Spahija  – Marknadsföring- och kommunikation, 0706-64 39 14
Conny Karlsson  HR-chef, 0706-64 39 20
Bengt Gustavsson –
Stockholm, 0768-83 24 60
Henric Westergren – 
Göteborg, 0709-41 82 51
Roland Ferngård – VD Malmö & Helsingborg, 0727-34 08 04
Anna Bäcklin – VD Karlskrona, 0709-80 04 39
Johan Lindblom – VD Växjö, 0709-86 51 85
Himzo Musić – VD Bosnien, 0706-64 39 70
Mailadress till samtliga i Softhouses ledningsgrupp är: fornamn.efternamn@softhouse.se

Försäljning & Affärsutveckling

Bengt Gustavsson – Kundkontakt Stockholm,  0768-83 24 60
Henric Westergren– Kundkontakt Göteborg, 0709-41 82 51
Tord Olsson – Kundkontakt Malmö, 0706-64 39 11
Magnus Björendahl
 – Kundkontakt Karlskrona, 0768-83 24 74
Johan Lindblom – Kundkontakt Växjö, 0709-86 51 85
Andreas Leveau – Kundkontakt Helsingborg, 0739-88 85 03
Stefan Johansson – Softhouse Invest, 0706-30 04 53
Himzo Musić – Kundkontakt Bosnien, 0706-64 39 70

Mailadress till samtliga är: fornamn.efternamn@softhouse.se