Softhouse Consulting ledningsteam

Bengt Gustavsson – Koncernchef, 0768-83 24 60

Rita Alisdotter – Ekonomichef, 0706-64 39 18
Anders Sixtensson 
Verksamhetsutveckling, 0708-20 21 77
Rebecka Lindhe  –  Marknadsföring 0729-82 94 09
Conny Karlsson  HR-chef, 0706-64 39 20

Måns Wiklander – VD Stockholm, 0702-45 54 67
Roland Ferngård – VD Malmö och Helsingborg, 0727-34 08 04
Anna Bäcklin – VD Karlskrona, 0709-80 04 39

Johan Lindblom – VD Växjö, 0709-86 51 85
Himzo Musić – VD Bosnien, 0706-64 39 70

Henric Westergren – Göteborg, 0709-41 82 51
Mailadress till samtliga på Softhouses är: fornamn.efternamn@softhouse.se

Försäljning och affärsutveckling

Måns Wiklander – Kundkontakt Stockholm, 0702-45 54 67
Henric Westergren– Kundkontakt Göteborg, 0709-41 82 51
Tord Olsson – Kundkontakt Malmö, 0706-64 39 11
Magnus Björendahl
 – Kundkontakt Karlskrona, 0768-83 24 74
Johan Lindblom – Kundkontakt Växjö, 0709-86 51 85
Andreas Leveau – Kundkontakt Helsingborg, 0739-88 85 03
Stefan Johansson – Softhouse Invest, 0706-30 04 53
Himzo Musić – Kundkontakt Bosnien, 0706-64 39 70