Verksamhetspartners

 

Softhouse har ingått ett partnerskap med Microsoft Azure för att kunna stötta våra kunder i den ständigt växande samling integrerade molntjänster. Softhouse tillsammans med Microsoft Azure bidrar därmed till en snabbare och mer produktiv utveckling till lägre kostnader, för analys, databearbetning, databaser, mobila appar, nätverk, lagring samt webb.

 

logo-tc

Softhouse har ingått ett partnerskap med Telenor Connexion för att stärka erbjudanden kring Internet of Things. Softhouse och Telenor Connexion utvecklar och driftar lösningar tillsammans som utvecklar kundernas produkter, ökar mervärdet och skapar nya intäktsströmmar från digitala tjänster.

 

Softhouse har ingått ett partnerskap med Google för att kunna erbjuda lösningar på Google Cloud Platform (GCP). Att arbeta med GCP går väl ihop med Softhouse principer kring agil utveckling. Plattformen är flexibel och kan skala upp och ner utifrån kundernas behov och användning och passar bra för kunder som inte vill hantera infrastruktur och drift själva. Google är världsledande vad gäller snabb hantering av stora mängder data vilket är nyckeln till framgångsrika applikationer inom IoT, gaming, streaming media etc.

 

Salesforce.com är ett cloud computing-företag  mest känt för sina CRM-applikationer genom Sales Cloud, Service Cloud och Marketing Cloud. Salesforce.com har en multitenant-arkitektur med en datamodell som tillåter att man bygger nästan vilka applikationer som helst åtkomliga via en webbläsare, fullt integrerbara med andra system och med en hög säkerhet. Salesforce.com har flera år rankats som ett av världens mest innovativa företag.

 

Qlik-partner sedan 2010

 

Business Intelligence (BI) handlar om att fatta verksamhetsbeslut baserat på den data du har. Qlik är ledande på marknaden för visuell dataanalys. Softhouse är sedan 2010 partner. Vi levererar intuitiva lösningar för datavisualisering till våra kunder för att de skall kunna nå insikt och kunna fatta bättre beslut.

 

image001

Chef helps customers automate infrastructure, accelerating time to market, managing scale and complexity, and safeguarding systems. Whether your network is in the cloud, on-site, or a hybrid, Chef can automate how you configure, deploy and scale your servers and applications, whether you manage 5 servers, 5,000 servers or 500,000 servers. It’s no wonder that Chef has been chosen by companies like Facebook, GE, and Amazon for mission-critical challenges.

 

 

logo-top-se

Learning Tree International är en ledande leverantör för verkligt effektiva/”hands-on” IT och ledarutbildningÖver 2,2 miljoner Learning Tree kursdeltagare från över 65.000 företag och offentliga organisationer över hela världen har förbättrat sina kunskaper och uppnådda certifieringar genom intensivapraktiska övningar under ledning av expertinstruktörer – som har verklig erfarenhet inom de områden de undervisar om.

 

pocketmobile

PocketMobile har Europas ledande mobilplattform för företag med mobila medarbetare. Varje dag hjälper PocketMobile mer än 100.000 användare att effektivisera sina arbetsuppgifter. De levererar PreCom-plattformen som genom optimerade mobila lösningar ger stora besparingar och ökad effektivitet åt företag med en mobil arbetskraft. Företag som använder PreCom kan öka effektiviteten med upp till 50% på utveckling och underhåll av system.

 

SwCG

SwCG – Swedish Consulting Group är Sveriges ledande konsultgrupp inom IT & Management och en professionell inköpspartner. Med en modern nätverksorganisation och en solid bakgrund inom inköp och leverans av konsultbaserade tjänster är de det naturliga valet för både kunder och partners.

 

enovation

Enovation är Skandinaviens ledande företag inom mobil arbetsorderhantering. Företagets system Eppsus är installerat hos över 400 kunder och har mer än 6 000 användare. Softhouse är teknikpartner till Enovation och tillhandahåller kompetens för att utveckla unika anpassningar av Eppsus åt Enovations kunder.

 

Nätverkspartners

 

mediaevolution

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Media Evolution jobbar för att driva mediebranschernas utveckling framåt tillsammans med partners och medlemmar. Just nu har de drygt 400 medlemmar från mediebranscherna, akademi och offentlig sektor.

 

telecomcity

TelecomCity som finns i Karlskrona är vad man kallar en ”hot spot” inom IT- och telekombranschen. Här grundades Europolitan, en av de första och sedermera största mobiloperatörerna som var med och utvecklade den svenska mobilmarknaden. Idag finns till exempel Ericsson och Telenor med i gruppen, liksom en mängd innovativa produkt- och tjänstebolag. I nätverket ingår också Blekinge Tekniska Högskola med fokus på utbildning och forskning inom telekom och tillämpad IT samt Karlskrona kommun. Sedan mitten av 1990-talet har företagen i TelecomCity arbetat med att utveckla produkter, tjänster och lösningar som effektiviserar företag och förenklar människors vardag.

 

logo_mobileheightsMobile Heights är en medlemsfinansierad, ideell organisation. Relevanta företag, branschorganisationer, akademiska institutioner och offentliga organisationer är välkomna i uppdraget att stärka regionen som en hotspot för uppkopplad innovation. Bland förutsättningarna för medlemskap är hög kompetens, aktivt bidrag till att förverkliga våra mål och även etablerad verksamhet i regionen.

 

 

Linneuniversitetet

IEC – Information Engineering Center, är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom fältet Information Engineering. Inom detta område erbjuder IEC sina medlemmar att på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till kompetens och kompetensutveckling. Medlemmar får möjlighet att knyta nya affärskontakter, medverka i forskningsprojekt och att ta del av forskningsresultat. För medlemmar från akademin finns möjligeter att förankra kurser samt forskningsprojekt som härrör från verkliga fall och problem.

 

 

sigrun

Sigrun arbetar för att företag och myndigheter ska bli mer konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forskningsresultat till praktisk användning. Forskningsresultat och innovationer inom mjukvaruteknologi, utvecklingsmetodik (Software Engineering) och tjänster kopplade till mjukvara. Exempel på det sistnämnda är affärsmodeller runt Software as a Service, Cloud Computing och Open Source Software.

Sigrun vill befrämja öppenhet genom att vara ett forum för samarbete och utbyte av mjukvara, utvecklingserfarenheter och mjukvaruinnovationer. Sigrun är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, och Malmö Högskola.