Tribe Gatherings

Så fungerar ett Tribe

Varje Tribe har ett fokus på ett visst tema från sitt område, valt av värdföretaget för en specifik samling.

Flera föreläsare uppmanas att dela sin erfarenhet av det valda ämnet i en kort 10 minuters presentation. När föreläsarna presenterar lyssnar och skriver publiken sina frågor och kommentarer angående presentationen på post-it-lappar eller i digitala verktyg.

Efter presentationerna har vi en kort paus för att umgås och nätverka för att sedan samlas i mindre grupper där publiken pratar och diskuterar tillsammans med föreläsare om respektive presentation och därmed ger värde till det området/ämnet.

Slutligen sammanfattar vi insikten från varje grupp berikade med nya idéer och möjligheter till en ny diskussion. 

Man kan vara del av våra Tribes på olika sätt:

  • Var värd – Alla företag eller organisationer kan vara värd för ett tribe. Värdens uppgifter är organisering av lokal samt ev förfriskningar såsom mat/dryck för deltagarna.
  • Värden kan också välja tema. Softhouse sköter all administration för att hitta lämpliga föreläsare och administrera deltagarna med anmälningar, marknadsföring odyl.
  • Var en föreläsare – Om du har en idé om ett intressant ämne och vill vara föreläsare så just let us know
  • Var en deltagare – När du deltar i ett möte är du inte bara en del av publiken. Efter föreläsarens blixttal har du möjlighet att uttrycka din åsikt om ämnet och bidra till ny kunskap. Detta är den verkliga kraften i att samlas för ett Tribe.

Vi håller regelbundet olika Tribes

Är du nyfiken på att besöka ett av våra Tribes är du såklart varmt välkommen! Vi håller regelbundet Tribes på olika platser runt om i Sverige och Sarajevo. Vi håller de också online.

Struktur

Tema

  • Varje kväll har ett tema ämne tex “Tillämpad AI”

Blixttal 

  • Max 4 blixttal / event är att rekommendera
  • Korta 10 min tal från varje talare

Open Space 

  • Post-it-lappar för att skriva ner tankar på
  • Gemensam röstning/gruppering av post-it’s för vilka ämnen som ska diskuteras

Våra olika Tribes

DevTribe

DevTribe är ett öppet forum där man i kreativa former delar erfarenheter kring: utveckling, arkitektur, designmönster, teknik, CleanCode och Software Craftmanship.

LeanTribe

Lean Tribe är ett nätverk av människor som delar de värderingar Lean står för och övertygelsen att Lean skapar verksamheter med kortare tid till värde och ett bättre arbetsklimat.

BizTribe

BizTribe är ett öppet forum som bygger vidare på de framgångsrika koncepten LeanTribe och DevTribe.

Ämnen som vi diskuterar är Affärsutveckling, Tillväxt, Relationer, Metoder, Strategi

LeadersTribe

Varje LeadersTribe har ett fokus på ett visst tema från ledarområdet, valt av värdföretaget för en specifik samling.