Förutom de kurser du hittar i vårt öppna utbud så har vi även en mängd andra kurser som vi också kan skräddarsy efter ditt företags behov och önskemål. Under en företagskurs kan vi också använda era problemställningar som övningsexempel. Vill ni dessutom komma bort från det dagliga arbetet, och få fullt fokus på kursen, så håller vi gärna den i något av våra kontor. Alla våra kurser blandar teori med praktiska övningar, exempel från verkligheten och diskussioner.

Utveckling

Utveckla säker mjukvara agilt

Vet du vad som krävs för att din mjukvara ska vara säker? Hur bygger man in ett säkerhetstänk i en snabb och lättrörlig utveckling, där time-to-market är en avgörande faktor? Kursen ger dig handfasta tips och färdigheter så att du förstår vilken säkerhet som krävs av din mjukvara samt hur du gör säkerhetsarbetet effektivt och samtidigt ökar produktens kvalitet.

Testa med Python

Är du frustrerad över det mödosamma och manuella arbetet som utgör det dagliga testarbetet och vill hellre låta datorn utföra det repetitiva testarbetet? Den här kursen lär dig att på ett enkelt och effektivt sätt använda Python för att automatisera tester.

Agila team

Bygga effektiva team

Jobbar du i eller med team och känner att ni vill prestera ännu bättre? Upplever du utmaningar i kommunikation mellan medlemmar i teamet, har otydliga roller och svårt att möta deadlines eller kvalitetskrav? Vill ni bli ett team som hjälper varandra, har effektiva möten och har en inkluderande, stöttande och positiv kultur? Under kursen får du på ett upplevelsebaserat sätt lära dig just hur du bygger effektiva team.

coaching, utveckling agilt ledarskap

Professional Scrum

Är ni flera på företaget som vill utbilda er i Scrum? Då rekommenderar vi att ni går tillsammans och samtidigt får tid till att diskutera hur ni ska arbeta agilt. Efter kursen kan de som vill gå vidare och certifiera sig som Scrum Masters via scrum.org. Kursen kan dessutom anpassas med fokus på det agila teamet, rollen som Scrum Master eller eller rollen som produktägare.

Mastering Kanban

Leder du team eller projekt och är trött på att du inte har koll på vad som händer, men vill samtidigt slipp detaljstyra allt? Eller känner du att fler behöver involveras i att ta ansvar och att hjälpas åt att slutföra påbörjat arbete? Under kursen lär du dig hur använder Kanban för att synliggöra, kontrollera och effektivisera ett arbetsflöde, oavsett vad ni arbetar med.

Agil kravhantering

Hur lär man sig vad marknaden och användarna förväntar sig, samt kommunicerar verksamhetens behov så att utvecklarna förstår och skapar rätt lösningar? Studier visar att upp till 40 % av utvecklade funktioner sällan eller aldrig används. Precis som vi måste ha god kvalitet i utvecklingen (göra saker rätt) måste vi samtidigt lära oss att göra rätt saker. Under kursen lära du enkla metoder som hjälper till att göra rätt saker och snabbare nå ut på marknaden.

Ledarskap

Kontinuerlig organisatoriskt förbättring

Kan ni bli bättre på att ta hand om och genomföra de idéer om förbättringar som kommer från era agila team? Känns de förbättringar ni står inför oöverstigliga? Kursen ger dig redskap för hur man organisatoriskt följer upp och ser till så förändringar blir gjorda och hur man driver workshops för att stötta organisationen i sin analys, prioritering, idégenerering och genomförande av förbättring.

Bygg en värdeskapande organisation

I en värld där trycket från snabbt växande marknader ökar och mer och mer komplexa kundbehov ska tillgodoses, förändras chefsrollen från att hantera människor och produkter, till att hantera organisationens förmåga att leverera. Kursen ger dig ett ramverk, Adaptive Management, med fokus på vilken strategi din organisation använder för att vinna och hur du utformar din organisation för att passa med strategin och skapa värde. Ramverket baseras på fem huvudprinciper för att utforma en adaptiv organisation: tillväxt, lärande, samarbete, kreativitet och lyhördhet.

Staffan Persson

Ansvarig kursutbud och företagskurser

+46 706 64 39 12

staffan.persson@softhouse.se