Vi hjälper dig in i molnet

För en framgångsrik och kostnadseffektiv resa till eller i molnet med våra molntjänster

Vi kan molnteknik - oavsett om du redan finns i molnet eller planerar att övergå till molntjänster

Hantering av mjukvaruutveckling och drift av IT-tjänster i molnet blir viktigare och mer komplex och där kan vi hjälpa er med molntjänster. Det behövs experter inom både design, planering, genomförande och utveckling. Vi på Softhouse hjälper dig att undvika risk och säkerställa en framgångsrik resa till eller i molnet. Vi hjälper dig att fokusera på kärnaffären genom att ansvara för eller bidra till utvecklingen av molnteknik – oavsett om du redan använder molnet eller planerar att övergå till molntjänster.

Vi utgår från din kärnaffär och hela företagets samlade behov

Besluten om hur en produkt eller tjänst ska utvecklas eller förändras kräver ofta att hela företaget involveras. Att förstå hur denna omställning ska genomföras är ett omfattande arbete. För att lyckas behövs förståelse för faktorerna och sambanden som förklarar hur en produkt eller tjänst ska byggas upp och på vilket sätt olika tekniker eller arbetssätt kan hjälpa en organisation framåt i utvecklingen.

Tillsammans identifierar vi möjligheter till förenkling, förbättring och vägar framåt för att skapa högpresterande produkter, smart infrastruktur och IT-miljöer som tar ditt företag till nästa nivå.

Vårt erbjudande

Vi hanterar samtliga delar i uppbyggnaden av molntjänster

Vi hanterar samtliga delar som är viktiga i uppbyggnaden av molntjänster, inklusive utvecklingsverktyg och process, teknisk utveckling, lagring, nätverk – allt som krävs för att hantera tjänsteutveckling och infrastruktur i molnet.

Utöver att erbjuda expert- och specialistkunskap om utveckling i molnet kan vi hjälpa er att hantera strategi och ledning, så som:

 • Leda och hantera projekt, kulturförändringar och synsätt
 • Utveckla och samordna arkitektur mellan grupper
 • Utveckla en strategi och samordna anpassningsprocessen för den
 • Due diligence av system, mjukvaror och tillhörande tjänster
 • Fastställa bästa praxis för molntjänster
 • Välja molnleverantörer och olika tredjepartstjänster
 • Övervaka styrning och förebygga risker
 • Arbeta nära med IT-säkerhet för att övervaka integritet och utveckla process för incidenthantering

Vårt arbetssätt

Analys och rådgivning är en nyckelfaktor för snabb introduktion till molnet

Vi hjälper dig att genomlysa er affär och identifiera vilka handlingsalternativ ni har för er verksamhets tekniska utveckling. 

Detta sker genom analys av nuvarande infrastruktur, IT-miljö och arbetssätt samt hur de kan stärkas och utvecklas. Vi tittar på de begränsningar och möjligheter som den nuvarande infrastrukturen har och hur den matchar tjänsteerbjudande, kundbehov eller ambition för affärsutveckling.

Softhouse Cloud Architects tillhandahåller rådgivning för att påskynda uppbyggnad, leverans och adoption av molnlösningar som hjälper våra kunder och partners att uppnå sina strategiska mål. Några av de tjänster våra arkitekter och tekniker kan hjälpa er med är

 • Analys och optimering av teknik- och affärsprocesser
 • Design, planering och leverans av arkitektur för molnlösningar
 • Lösningar för hybrid- och multi cloud
 • Implementering av container-teknologier och orkestrering
 • Hantering av infrastruktur och IT-leverans i molnet

Genom översyn och analys av er tekniska plattform hjälper vi er att få svar på hur ni står er mot konkurrenter och marknaden ni verkar på, men även hur konkurrenter påverkar er verksamhet. Dessa insikter är värdefulla för att hjälpa er att utveckla verksamheten och belyser vad ni behöver göra för att se till att bolaget uppfyller affärsmålen.

Vi kan

DevOps och BigData

DevOps

Våra utvecklare hjälper er med tjänster för mjukvaruutveckling i molnet:

 • Mjukvaruutveckling inom C#, Java, Python och fler med CSP som plattform
 • Applikationsdesign och utveckling med microservices
 • Optimering och continuous improvement
 • Lösa komplexa frågor i er tekniska plattform eller implementeringen

Big Data Engineering

Ytterligare områden som ingår i vårt erbjudande är big data med tjänster som data engineering och data science. Våra medarbetare i det här segmentet hjälper er verksamhet att ta vara på affärsdata och utveckla lösningar för hantering av pipeline och stötta processer med analys och rapportering. Vi kan hjälpa dig att

 • Bygga ELT-pipelines i molnet för att kunna integrera befintliga datakällor med tredje part
 • Hantera storskaliga lösningar för Data warehouse och utnyttja avancerade data- och analystekniker för att optimera flöden, datakvalitet och flexibilitet
 • Samarbeta och samordna med olika enheter för att utforma och säkerställa dataflöden över organisationsgränser

Vill du veta mer? Snacka med oss!