Categories: Nyheter, Pressmeddelande

by rebecka

Share

Mjukvarubolaget Softhouse stärker upp sitt erbjudande inom design, kommunikation och användarupplevelse när fullservicebyrån Milou Communication ansluter. Softhouse gedigna tekniska kompetens förstärks med Milous styrka inom design, kommunikation och användarupplevelse. Milou Communication har idag ca 25 medarbetare fördelat på kontoren i Karlskrona och Kalmar. Milou Communication ansluter nu som ett av bolagen i koncernen och kommer fortsatt att drivas som ett eget varumärke.

– Efter flera års samarbete i olika projekt är det väldigt kul att Milou Communication blir en del av Softhouse. Milou har ett väletablerat och starkt varumärke inom design och användarupplevelse som vi vet kommer att komplettera och förstärka vår befintliga leverans inom mjukvaruutveckling. Detta samgående är i linje med den efterfrågan vi ser hos våra kunder i deras digitaliseringsresa, säger Anna Bäcklin koncernchef Softhouse.

Milou Communication har idag knappt 25 anställda fördelat på orterna Karlskrona och Kalmar och omsätter ca 20 miljoner kronor. De har idag kunder som Kraftringen, Affärsverken, Växjö Kommun och Telenor. De fyra ägarna i Milou kommer fortsatt att arbeta vidare och ser fram emot att kunna hitta synergier genom att vara en del av en koncernstruktur.

– Vi gillar verkligen det Softhouse som Anna och hennes gäng introducerat oss för i processen. Vi kompletterar varandra perfekt – Milou tar med sitt erbjudande vid där Softhouse slutar och vice versa, säger Patrik Jonsson, Styrelseordförande Milou Communication

Softhouse och Milou’s kunderbjudanden kompletterar varandra väl och vi delar en liknande kultur och har gemensamma värderingar. Genom ett samgående är vi övertygade om att vi kan skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats. Med gemensamma krafter kommer vi att kunna bidra till Sveriges Digitaliseringsstrategi där man vill främja digitalisering i samhället. Samgåendet slutfördes den sjätte maj 2021 då Softhouse förvärvade Milou Communication.

För mer information, kontakta:
Anna Bäcklin, Koncernchef Softhouse Consulting, +46 709 – 800 439, anna.backlin@softhouse.se

Patrik Jonsson, Styrelseledarmot, Milou Communication, +46 733 838 499, patrik.jonsson@milou.se

Rebecka Lindhe, Marknad- och kommunikationschef, Softhouse Consulting, +46 729 – 829 409, rebecka.lindhe@softhouse.se

Om Softhouse

Softhouse utvecklar digitala affärer, mjukvara och människor. Softhouse erbjuder tjänster inom mjukvaruutveckling och digital transformation. Företaget grundades 1996 och var en av de första att introducera Agil metodik i Sverige. Softhouse sysselsätter ca 300 medarbetare fördelat på kontor i Malmö, Karlskrona, Karlshamn, Växjö, Jönköping, Stockholm och Sarajevo.

Softhouse håller regelbundet utbildningar, kurser och event genom Softhouse Akademi där man hittills utbildat över 20 000 scrum masters. Softhouse Invest investerar i företag med stort mjukvarubehov där företaget bidrar med ledning och finansiering.

Om Milou Communications

Milou is a Swedish strategic and creative full-service agency that believes in the necessity to work with the three dimensions; business, design & technology in all and every initiative. Founded in 2003, Milou has two main studios, in Karlskrona and Kalmar, and from these, clients all over Sweden and internationally are handled and loved. The vision and guiding star for the agency is “Beautiful experiences” – in everything that is being done, delivered and carried out. Some of the clients we are super-happy to work with include Länsstyrelsen Blekinge, Ericsson, Affärsverken, Karlskronahem, Växjö municipality, Stars and Stripes, Region Blekinge, Mölndalsbostäder, Karlskrona Kommun, Miljödata and Telenor.

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!