Go Ahead Nordic

Go Ahead Nordic

Tre klienter för Go-Ahead Nordic så att de möter Norska myndigheters krav
Vi levererade ett komplett team med utvecklare och ledare som arbetade helt distribuerat från Malmö mot vår kund Go-Ahead i Norge.

Vi var den första privatägda, tekniska partnern som använde de nya API:erna från de norska myndigheterna som satt upp en nationell backend för att sälja biljetter. Vi hade en fast deadline skapade vi en webbklient och två mobilklienter som kunden kan beställa tågbiljetter från. Vi halverade mängden kod och komplexa delar i backendlösningen.

Vi levererade en fullt fungerande mobil biljettlösning ansluten till regeringens API och den nationella back-end lösningen för biljetter

Go-Ahead Norge hade en skarp deadline satt från de Norska myndigheterna. Avtalet krävde att Go-Ahead skulle börja köra sina tåg i december 2019. Tre månader innan det var de tvungna att se till att de kunde sälja biljetter på ett smart och enkelt sätt. Go-Ahead kontaktade oss så att vi kunde ta över den tekniska utvecklingen och ledningen av hela projektet.

De anlitade oss som teknisk partner och bad oss också att fortsätta jobba med hela projektet sedan. Under sommaren skrev vi om majoriteten av koden och levererade den första webbversionen i tid. Några månader därefter levererade vi en komplett webbklient i tid med att det första tåget som körs under Go-Ahead-ledningen rullade ut från perrongen. Vi hade inga problem vare sig vid lanseringen eller senare under projektet.

Bild på två datorer med bilder från Go-Ahead system

Norge har beslutat att genomföra en nationell backend för försäljning av alla typer av biljetter. Vi var den första privata partnern som använde dessa API: er och var tvungna att ta största delen av utmaningen i att använda dem. Samtidigt granskades detta projekt noggrant som ett av de första privata tågföretagen som kör en tidigare statlig tåglinje.

”Vi är mycket stolta över detta projekt och nivån på det långsiktiga samarbetet vi har med Go-Ahead.” Ola Persson, projektledare och leveransansvarig

Ett helhetsåtagande distribuerat från Malmö och levererat hos Go-Ahead i Oslo

Projektet är ett helhetsåtagande, vilket innebär att vi hanterade allt från kodning, testning, kontinuerliga integrationer och kontinuerlig leverans till smidig projektledning och budgetuppföljning. I ett så nära samarbete kunde vi enkelt växa och skala tillbaka efter våra produkters och Go-Aheads behov.

Tekniskt sett implementerade vi tre nya klienter

  • en responsiv webb
  • en iOS- och Android-klient, med en dedikerad backend som fungerar som en front mot den nationella backend som var uppsatt av regeringen (Entur).

På webben använde vi Javascript tillsammans med React / Redux. I mobilapplikationerna skrev vi inbyggda lösningar i Swift respektive Kotlin. Back-enden bestod av C # och .NET Core på Azure med kontinuerlig integration och leverans med en always on-kapacitet.

Softhouse kom in som vår partner i en väldigt intensiv period inför en historisk uppstart i norsk järnvägshistoria, att starta upp det första tågkontraktet efter den nya norska jänrvägsreformen i decemeber 2018. Då startade vi på Go-Ahead operationen av Sörtoget, att köra persontrafik mellan Oslo och Stavanger.

Affären är värd cirka 750 MNOK per år. Softhouse har ansvarat för att vi skall kunna sälja biljetter och ge korrekt information via våra säljkanaler, i första hand Web och via appar i IOS/Android miljö. Projektet har varit oerhört intensivt och vi har etablerat allt från scratch.

Softhouse har varit en mycket pålitlig, kunnig och flexibel partner. Fokus har varit att leverera en lösning som går live en specifik tidpunkt, allt måste fungera… Det har det också gjort, i ett bra team arbete har vi tillsammans succesivt byggt in ny funktionalitet i plattformen för att öka kundupplevelsen ytterligare” Välkomna ombord, Magnus Hedin, Go-Ahead Nordic

Vårt första steg var en fullständig analys av projektet – från kod och arkitektur till projektledning och tidsplan. Som ett resultat ombads vi att ta över projektet och fortsätta arbetet även efter första leverans. Vi levererade ett komplett team från utvecklare till ledare och projektet sköttes helt på distans från Malmö tillsammans med våra kunder och partners i Norge.

Vi levererade en responsiv webb samt 2 appar samtidigt som vi började anpassa efter tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0

Resultatet blev tre kompletta webb och mobil-klienter för Go-Ahead och deras biljettlösning. Hela projektet levererades i tid och vi uppfyllde deras strikta tidsfrist som var satt i avtalet mot de norska myndigheterna.

Vi uppnådde allt detta och samtidigt:

  • halverade vi mängden kod och minskade komplexiteten i back-end
  • gjorde en fullständig omskrivning av webbapplikationen samtidigt som vi applicerade tillgänglighet enligt WCAG 2.0.
  • minska resandet i projektet (mellan Sverige och Norge) till en femtedel.

Om Go-Ahead

Go-Ahead Nordic är Go-Ahead-koncernens satsning på kollektivtrafik i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här arbetar vi främst med spårtrafik. Fokus ligger på de upphandlingar där vi tror att vi verkligen kan tillföra något – och har en stor chans att vara framgångsrika. Go-Ahead Group, där vi ingår, är en börsnoterad brittisk koncern med långsiktiga ägare och många spännande uppdrag. Go-Ahead Group har 30 000 anställda och hade 2020 en omsättning om 3,898.4 miljoner £

Projektdetaljer

Vad: Tre klienter för Go-Ahead Nordic

Utfall: Vi halverade mängden kod och minskade komplexiteten i backend, en fullständig omskrivning av hela applikationen

Teknik: Javascript, React / Redux, Swift, Kotlin, Net/C#, Azure, SQL, Rest API, GraphQL

Softhouse

Vi är ett gäng skickliga utvecklare och programmerare

We code the future

Vi formar framtiden genom innovativa kodlösningar och vackra upplevelser.