Vi kan tillämpad AI

Vi hjälper dig att dra nytta av AI-tekniken

Utforska AI-landskapet och optimera ditt företag med användbara AI-lösningar

De senaste åren har det skapats många revolutionerande AI-tekniker, och det är tydligt att AI kommer att skapa många möjligheter och bidra till att lösa många olika problem. Men hur kan ditt företag dra nytta av AI på bästa sätt? 

Vi hjälper dig att komma igång eller att komma vidare på er AI-resa, och genom att utnyttja färdiga verktyg genom moln-api:er eller open source, kan vi snabbt få resultat.

Självklart ser vi också till att din data hanteras enligt de integritetskrav som krävs.

Vi erbjuder

  • Applied AI Solutions. Vi kombinerar rätt komponenter där vi bygger vidare på den senaste tekniken såsom ChatGPT, LangChain, Whisper m.m.
  • Machine Learning Expertise to Teams. Vi har experter för att hantera maskininlärning hela vägen från data till produkt.
  • AI/ML Proof of Value. I ett tidsbegränsat innovationsprojekt ser vi vilket värde er data kan skapa tillsammans med AI/ML.
  • AI Exploration Workshops. Vi utbildar och hjälper er att se vilka möjligheter och begränsningar som finns för att använda AI.

Nyfiken på hur vi har gjort skillnad tidigare?

Våra expertområden

  • Språkbehandling
  • Bildanalys / Datorseende
  • Deep learning
  • Generativ AI
  • Reinforcement learning

Många gånger är användarupplevelsen central för att AI ska kunna användas på ett effektivt och säkert sätt. Därför ser vi också ett stort värde att vi har ett nära samarbete med design/UI/UX-kompetens.

Softhouse en del av Precise Biometrics Deep Learning Team 

Innovationsprojekt med AI för ämnesklassificering i poddar 

Hur kan man bygga vidare på ChatGPT-teknologi? 

Person som är glad framför en dator

Softhouse Way för AI/ML

Många faktorer spelar en roll när man avgör om maskininlärningsprojekt är genomförbara eller inte. Softhouse kan hjälpa dig med att bedöma genomförbarheten i ett projekt eller att bygga prototyper. Om du har en stor datamängd men inte vet hur du kan använda Machine Learning kan vi använda våra ”Machine Learning -ögon” för att se vilka möjligheter det finns i datan för att skapa värde för dig. .

Det är en vanlig uppfattning att maskininlärning och data science inte passar bra i agil metodik. Inget kan vara mer fel! Att skapa en MVP och iterera är nyckeln till framgångsrika maskininlärningsprojekt. I många fall kan Machine Learning -produkten själv användas i iterationen. Dessutom är sprint-demonstrationer, varannan vecka, med kommunikation av resultat viktiga för att anpassa prioriteringar och förstå framsteg. På Softhouse har vi det agila tänket direkt i vårt DNA.

Våra expertområden

Deep learning

Vi har många års erfarenhet av deep learning, maskininlärning och data science.

Bildanalys

Inom bildanalys och datorseende öppnar deep learning en mängd olika möjligheter. Bildklassificering, objektdetektering och semantisk segmentering driver många nya funktioner hela vägen från din smartphone till din bil.

Anomali-övervakning

Anomalidetektion kan göras i tidsserier, i bilder eller i tabelldata. Att hitta datapunkter som sticker ut är avgörande för automatisk övervakning och för övergång till Industri 4.0.

Natural Language Processing

Natural Language Processing har sett enorma prestandahöjningar tack vare deep learning. Exempel på tillämpningar är textklassificering, sentimentanalys och taligenkänning.

Kom i kontakt med våra experter

Kerstin Johnsson

AI och maskininlärningsingenjör

hello@softhouse.se

Vill du veta mer? Snacka med oss!