Categories: Ledarartikel, Nyheter

by ardiana spahija

Share

Categories: Ledarartikel, Nyheter

by ardiana spahija

Share

Min resa på Softhouse började i maj förra året. Jag var ute efter en förändring i rollen som ledare, ett nytt sammanhang med kultur och värderingar som jag ville vara en del av. På Softhouse fann jag det.

Det finns mycket att säga om den kultur som präglar Softhouse och gjort bolaget framgångsrikt under 25+ år. Jag kommer att dela mina reflektioner över en faktor jag själv, och vi som bolag, värderar särskilt högt – samverkan genom “Softhouse Teams”. 

Team – outnyttjad potential

Värdet av effektiva team är en självklarhet för de flesta av oss, på samma sätt som kompetens. Men det är konstigt nog inte lika självklart inom IT-konsultbranschen. Här har kompetens en tydligt prioriterad plats bland konsultköpare, samtidigt som själva utvinnandet av kompetensen, genom väl fungerande team, ofta underskattas. Jag har verkat som ledare i många år och själv ingått i många olika team. Genom erfarenhet vet jag värdet av välfungerande team. Kort sagt, jag ser en potential i att utnyttja styrkan i team mer inom IT-konsultbranschen, till gagn för både köpare och säljare.

Kundvärde och trivsel

Vår kärnkompetens på Softhouse är att bygga mjukvara och jag tror mycket på att göra det tillsammans. På Softhouse hjälper vi naturligtvis våra kunder med specifika expert-kompetenser och ser det som en central del i vårt erbjudande. Det ena utesluter inte det andra. Men när vi utvecklar mjukvara tillsammans i team som man trivs med, så skapas exponentiellt fler värden. 

Det fantastiska med denna enkla ekvation är att det saknas motsatsförhållanden. Vi skapar ökat värde för våra kunder, samtidigt som vi får glada medarbetare. 

Det är inte bara roligare att arbeta i team, utan i lika stor grad individuellt utvecklande. Det gäller vare sig man är nyexaminerad och får lära sig genom att jobba med de bästa utvecklarna, eller för seniora utvecklare att bistå sina mindre erfarna kollegor med att stärka sina förmågor. Vi ser hur våra medarbetare växer när de utmanas inom ramen för den miljö som väl fungerande team erbjuder. 

Starka team bygger relationer genom öppenhet, vilket skapar effektivitet. Dels då man nyttjar teamets samlade kompetens och förmågor, men också då det minimerar risker för missförstånd. Eller som en av våra medarbetare uttryckte det “Man är inte bäst på allt, men teamet kan bli bäst på allt”.  Stärkt av passionen i sin yrkesstolthet, ser vi även att väl fungerande team förbättrar kvaliteten på det vi levererar, då teamet sporrar och hjälper varandra genom kodgranskning etc. 

Vi ser att de flesta av våra medarbetare föredrar att jobba i team och att de som gör det stannar längre hos oss. . Värdena för Softhouse är uppenbara. Men attraktionskraften vi skapar genom team är också en viktig aspekt för våra kunder, då det stärker försörjningen av skickliga utvecklare till just deras uppdrag.

Kompetensförsörjning

De flesta utvecklare inom konsultbranschen har gjort ett medvetet val att verka som konsult och söker personlig utveckling genom varierande uppdrag

Jag ser denna strävan efter utveckling som en styrka. Om vi nyttjar drivkraften rätt så skapar vi nöjda kunder genom skickliga experter, samtidigt som vi får glada medarbetare. Därför är det extra viktigt för oss att våra medarbetare är på “rätt uppdrag” i relation till individuella behov av utveckling och variation. Uppföljningen blir i synnerhet viktig när vi erbjuder en enskild konsult till vår kund, då det ökar risken för individuella beroenden och därmed konsekvenser om konsulten slutar. I team-leveranser motverkar vi denna risk, genom proaktiv kompetensdelning, vilket skapar långsiktig kompetensförsörjning och stabilitet.

Våra team-leveranser innebär ofta att kunder överlåter ansvaret för kompetensförsörjning till oss, vilket frigör tid hos kund med den effekten att vi får ökat fokus på VAD man vill åstadkomma. Vi tar ansvar för planläggning av kompetenser utifrån vad uppdraget kräver och teamets behov samtidigt som vi säkerställer en effektiv onboarding av nya medarbetare. 

Lärkultur

Sist men inte minst, vill jag peka på hur våra team-leveranser stärker vår lärkultur och kunskapsdelning. Passionerade utvecklare vill ständigt lära nytt, vilket bygger kultur när det sker i gemenskap, där utvecklare lär och inspireras av varandra. Om kunskap saknas i det egna teamet, så finns det ytterligare 300 andra specialister i Softhouse att ta hjälp av, endast en slack-fråga bort – vilket ytterligare stärker teamkänslan – genom nätverk av team of teams. Kort sagt – vi bygger stora värden för våra kunder, samtidigt som vi utvecklar våra team och medarbetare. Det är win/win.

Är du är nyfiken på att höra mer om Softhouse teams? Du kanske är en potentiellt blivande kund eller utvecklare som söker nya äventyr? Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig till oss.

 

/Jörgen Persson

 

Related Posts

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!